การนั่งทำงานให้ถูกวิธีช่วยลดความเสี่ยงต่อการปวดหลังปวดคอได้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมฯ เป็นเวลานาน ๆ

ท่านั่งทำงานที่ไม่เหมาะสม

จะเห็นได้จากภาพแรกว่า ก้นไม่แนบกับพนักพิง ศีรษะยื่นไปข้างหน้ามาก ทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังต้นคอต้องทำงานหนัก เกิดการเมื่อยล้าได้ง่าย

 

ท่านั่งทำงานที่เหมาะสม

ถ้าไม่สามารถนั่งให้ก้นชิดกับพนักพิงได้ ก็อาจใช้หมอนในเล็ก ๆ มาหนุนบริเวณเอวได้ดังภาพ จะเห็นว่าศีรษะจะไม่ยื่นไปทางด้านหน้ามากเท่าภาพแรก ซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อหลังและคอไม่ต้องทำงานหนัก

 

 ลองนำไปปฏิบัติดูนะคะ  อย่างไรก็ตามแนะนำว่าควรปลี่ยนอิริยาบทบ้าง ไม่ควรนั่งนานเกินไป

ปนดา