การใช้คำควบกล้ำ ร ล ว

ทรรศน์
ควบกล้ำ ร ล ว

                 ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา  เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมย์เพื่อให้ลูกหลานมีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย ดังพระบรมราโชวาท  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พระราชทานเมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2502  ความตอนหนึ่งว่า  "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า  ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย  และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ  ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี  ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม  ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง  เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา  ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้  ฉะนั้น  จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต  ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…"  และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2530  เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ  “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ”    หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม  และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ  ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย  ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…" 

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ 

                 คำควบกล้ำ  หมายถึง  คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน   เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า
            คำควบกล้ำ  มี  2  ชนิด คือ  คำควบแท้  และ  ควบไม่แท้
            คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร    ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น
           พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่   พร้อม  เพราะ   ใคร   กรอง  ครองแครง ขรุขระ  พระ ตรง ครั้ง  กราบ โปรด ปรักปรำ  ปรับปรุง   ครื้นเครง  เคร่งครัด  ครอบครัว  โปร่ง
          พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่  กลบเกลื่อน  กลมกลิ้ง  เกลี้ยกล่อม  เกลียวคลื่น    เคลื่อนคล้อย   ปลา   ปลวก  ปล่อย    เปลี่ยนแปลง    คลุกคลาน   เพลิง   เพลิดเพลิน    คล่องแคล่ว   
          พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่  แกว่งไกว   กวาด  กว่า   ขวาง  ขว้างขวาน ขวิด   แขวน ขวนขวาย   ควาย    เคว้งคว้าง   คว่ำ  ควาญ   ความ  แคว้น ขวัญ ควัน
          คำควบไม่แท้
         คำควบไม่แท้
ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร  ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป
         คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า  ได้แก่พยัญชนะ จ     ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย  ศรี   ศรัทธา  เสริมสร้าง  สระ  สรง  สร่าง
         คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม  มัทรี  อินทรี  นนทรี  พุทรา
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 132917, เขียน: 29 Sep 2007 @ 11:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 195, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ด.ช.ชัยวัฒน์
IP: xxx.121.21.38
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับเกือบไม่มีงานส่งแล้วครับ

เจนจิตา
IP: xxx.180.199.168
เขียนเมื่อ 

ดีจังที่มีเว็บนี้ไม่งั้นการบ้านไม่เสร็จแน่ๆๆขอบคุณค่ะ

IP: xxx.128.115.123
เขียนเมื่อ 

กำลังทำกานบ้านเลย

อิอิเกือบไม่มีง่นส่ง

มีนาเด็ก p.t.l ค่ะ
IP: xxx.53.23.10
เขียนเมื่อ 

กำลังทำการบ้านค่ะวันพรุ่งนี้ขณะกรรมการจะมาตรวจพอดีค่ะ ขอบคุณมายะค่ะ อิอิ

กวาง
IP: xxx.137.129.220
เขียนเมื่อ 

ดีจังครูใหการบ้าน

เรื่องนี้พอดี อิอิ

แต่ขอให้เนื้อหาเยอะกว่านี้

ภาพรวมดีมาก

คนค่ะ
IP: xxx.121.26.177
เขียนเมื่อ 

คนที่ใช้เว็บนี้ทำการบ้านส่วนมากน่าจะเป็น

เด็กประถมนะ(เดาๆ)โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีแน่เลย

เพราะครูให้เข้ามาทำการบ้านในเว็บนี้

เขาก็เพิ่งเข้ามาดูงงเหมือนกัน ทำไมคนเข้ามาทำ

การบ้านเยอะจัง.....น่าจะไช่นะ ส่วนมากอะ ตอนนี้เสร็จแล้ว ขอบพระคุณเป็นอย่างสู้งงง

IP: xxx.25.185.22
เขียนเมื่อ 

คำควบกลำ้

เด็กร.รปรานีเนาวบุตร
IP: xxx.25.185.22
เขียนเมื่อ 

ครูให้ผมส่งงานวันอังคารอะ

เกื่อบไม่ทันเเล้ว

แต่มีเว็บนี้ช่วย

ก็ดีเหมื่อนกัน

จะได้หาคำควบกลำ้

ง่ายๆหน่อย

ครู

ไห้ผมทำเป็นกลุ่ม

และเพื่อนในกลุ่มผม

คงเข้ามาดู

ในเว็บนี้

เหมื่อนกันแหละ

ก็ขอให้

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ

ทุกคน

ทำงานให้เสร็จนะคร้าบ

บายคับ...

.............................

เด็กร.รปรานีเนาวบุตร(คนเดิม)
IP: xxx.24.244.250
เขียนเมื่อ 

เย้!!!

เสร็จแล้ว

กว่าจะลอกเสร็จ

กว่าจะพริ้นงานออกมาเสร็จ

ใช้เวลานานเหมื่อนกันนะเนี้ย

แต่ก็เสร็จแล้ว

ก็สบายสิครับ

อิอิ.............

ขี้หมาเหม็น
IP: xxx.173.211.123
เขียนเมื่อ 

ขอบ

คุณ

คนรักภาษาไทย
IP: xxx.123.241.11
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ

ค่ะกำลังทำรายงานอยู่พอดีเลย

renessma
IP: xxx.180.72.2
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ทำการบ้านเสร็จแล้ว

เย้ๆ

IP: xxx.122.64.24
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากที่มีที่นี้ไม่นั้นหนูทำการบ้านไม่ได้แน่55+

IP: xxx.27.140.237
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่า

ที่ทำการบ้านเสร็จ

ไม่งั้นโดนวิ่งรอบสนามแถมตีหยอดสิบบาทไปทำบุญห้อง

พอทำการบ้านรายงานเสร็จ

ขอขอบคุณผู้ที่จัดเว็บไซต์นี้มา

มีประโยชน์ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

สีนิ
IP: xxx.26.43.98
เขียนเมื่อ 

่่ดีมากค่ะมีการบ้านเรื่องนี้อยู่พอดี

ภาณุพงศ์ คำกาศ
IP: xxx.7.233.204
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ กำลังค้นคว้าอยู่พอดี ^_^

7001
IP: xxx.24.247.231
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

แจน
IP: xxx.27.20.54
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้เยาะมากเลย555

พิมพ์
IP: xxx.121.76.25
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะ

อภิญญา หาโส๊ะ
IP: xxx.93.141.106
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ  มีแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องคำควบกล้ำไหมคะ  จะเอาไปสอนนักเรียน  ให้มีหลากหลายตัวอย่างค่ะ  แล้วจะแวะเข้ามาชมอีกนะคะ

น้ำ
IP: xxx.121.95.82
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนค่ะ

มีงานส่งครูเเร้ว

ไดซ์
IP: xxx.230.68.130
เขียนเมื่อ 

ไม่ยากเท่าไรนะคะ

IP: xxx.67.65.121
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ

มลฤดี น่ารักค่อด
IP: xxx.87.0.96
เขียนเมื่อ 

อยากได้เยอะกว่าเน๊อ๊

หาหั๊ยหน่อยดริ๊

หงิกแดก
IP: xxx.183.164.20
เขียนเมื่อ 

หือ1!!!!!!

พวก กำจัดอาคุม่า
IP: xxx.24.214.22
เขียนเมื่อ 

กำลังทำการบ้านครับ ป4/2โรงเรียนบางโฉลงในจังหวัดสมุทรปราการ

ดวงกอแก้ว
IP: xxx.31.126.67
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

บอล
IP: xxx.164.239.32
เขียนเมื่อ 

ร่รนานยสนาว่าสาวงเสบเสบ้ยสเยบ้สบเสบยงสบยสบ้

IP: xxx.164.239.32
เขียนเมื่อ 

ลบ่ว้ลบยลบวบลงฃษนยาฃ

สวายสบยยบ

สุนันทินี ป้องศรี
IP: xxx.53.211.61
เขียนเมื่อ 

ดีวะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

บูม ป.4/2 โรงเรียนวัดราษ
IP: xxx.120.189.22
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากเลยครับ

บูม ป.4/2 โรงเรียนวัดราษ
IP: xxx.120.189.22
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากเลยครับ

IP: xxx.90.18.219
เขียนเมื่อ 

เราชื่อภพ

 

IP: xxx.90.18.219
เขียนเมื่อ 

อย่โรงเรียนปัญจทรัพย์

 

vxcvxc
IP: xxx.52.212.42
เขียนเมื่อ 

dsgdfg dgxchfhdfgcfgchchchch

ศศิกานต์ บุญมาถา
IP: xxx.53.244.198
เขียนเมื่อ 

ดีมั่กๆๆเหอๆอยากให้มีเเบบฝึกหัดด้วยอ่าน้า~

ผู้ที่รักเทอสุดหัวจายจร๊
IP: xxx.53.244.198
เขียนเมื่อ 

ก็ดีอ่ะนะเเต่มีเเค่นี้เองอ่า เพิ่มอีกหน่อยจิเนอะ~

เรียบร้อยเนอะตะเองคิคิ
IP: xxx.53.244.198
เขียนเมื่อ 

ดีมั่กๆฮ่า 555+

คนเก่ง
IP: xxx.53.244.198
เขียนเมื่อ 

เราคนเก่งอ่ะ อิอิ

[email protected]
IP: xxx.52.19.92
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครับ...

 

อยู่ ม.2/2

 

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จ. ราชบุรี

 

Noo TangKwaZa
IP: xxx.122.174.222
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆคร่า

ทัมการบ้านของ ป.5/2

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษาคร่า

Noo TangKwaZa
IP: xxx.122.174.222
เขียนเมื่อ 

ขอบคุลมั่กๆคร่า

ทัมการบ้านของป.5/2

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา จ. สมุทรปราการ คร่า

IP: xxx.52.19.187
เขียนเมื่อ 

เด็ก โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ครับ จ. ราชบุรี...

 

มีรัย มาเจอกัน ได้ ครับ....

 

ควยทุกคน....

 

รักนร๊  ...๛

ตอง
IP: xxx.89.137.181
เขียนเมื่อ 

ดีเหมือนกันกำลังทำรายงานอยู่พอดี

เราไม่กากเเละไม่เก่ง
IP: xxx.172.56.93
เขียนเมื่อ 

เราหาที่นี่ตลอดเลยทั้งควบกล้ำเเท้เเละไม่เเท้ก็ดีอ่านะเเต่เบื่อไม่มีลูกเล่นเอาซะเลย  เคี้ยกเคี้ยก ฮี่ฮี่ ว่ะฮ่ะฮ่ะ โฮะโฮะโฮะ มีเเบบฝึกหัดด้วยยิ่งดีเลยเยี่ยมเลย

เเง้วเเง้ว
IP: xxx.172.56.93
เขียนเมื่อ 

ดี๊ดีกำลังช่วยทำรายงานอยู่อืออือดีดี(ไม่ไช่ของตัวเองเเละต้องช่วยทำตลอดเลย เฮ้อเบื่อ)

ชื่อเด็กหญิงน่ารัก นามสกุลสุดสวยเเสนเซ็กซี่ เหอๆๆๆๆๆ อายุ ซ่อนตัวเลขเเต่ไม่เเก่เเละ

ไม่เหี่ยวนะ

น่าร้าก~
IP: xxx.172.56.93
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีอย่างอื่นอีกนอกจากคำควบกล้ำน้า~มีเเบบฝึกหัดด้วยยิ่งดีม้ากมาก

สุนันทินี ช่วยชนะ (ต้นหอม)
IP: xxx.53.10.16
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะ 

พอดีทำโครงงานอยู่ค่ะ

รักน๊ะ.....ม๊วฟๆๆๆ ทุกคนน๊า๛

ดา
IP: xxx.24.203.9
เขียนเมื่อ 

ไม่ดีวะไม่มีครบ50คำ

 

ฟ้า
IP: xxx.168.46.74
เขียนเมื่อ 

ดีอยากรู้จักคำควบกล้ำให้มากกว่านี้

หกดเสมใวแอทมใกดเสวกแดอเส
IP: xxx.204.9.187
เขียนเมื่อ 

นาจะมีเยอะกว่านี้

 

IP: xxx.204.9.187
เขียนเมื่อ 

5555

IP: xxx.204.9.187
เขียนเมื่อ 

เก่ง

 

nalintorn manmayi
IP: xxx.205.75.58
เขียนเมื่อ 
  1. ดีคะะ  ดีมากมากเลย  จากเจ้าขา
nalintorn manmayi
IP: xxx.205.75.58
เขียนเมื่อ 

เจ้าขา   จากเด็ก   จอมมมม

นันทิยาพร
IP: xxx.26.58.51
เขียนเมื่อ 

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี

กำลังทำการบ้านอยู่

ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ

IP: xxx.207.165.74
เขียนเมื่อ 

อือ

พิชิต
IP: xxx.89.175.107
เขียนเมื่อ 

ได้รู้คำควบกลํ้าแล้ว

หาน
IP: xxx.122.253.142
เขียนเมื่อ 

tttttttttt

...
IP: xxx.207.57.155
เขียนเมื่อ 

ต้องการหาเนื้อหาคำควบกล้ำค่ะ

ส.น.มาเรเซีย
IP: xxx.172.235.184
เขียนเมื่อ 

ไค่ทัมมายได้ก็ควายแล้วครับไอ่โง่

jeam
IP: xxx.19.67.102
เขียนเมื่อ 

คำควบกล้ำในอินเตอเนตหายากมากมาก ช่วยหาให้ที ได้ไหม

บอกด้วย..................................love you จะ

น้องมิ้นท์
IP: xxx.88.63.245
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ม๊ากมาก

หนึ่ง
IP: xxx.154.132.69
เขียนเมื่อ 

ได้รู้เรื่องการใช้คำควบล้ำ

ฟีม
IP: xxx.52.187.154
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง เรียนไม่เคยดีเลย

นสด้นีร้นกำ
IP: xxx.93.181.218
เขียนเมื่อ 

333333333333333333333333333333333333

พิม
IP: xxx.206.181.214
เขียนเมื่อ 

รู้คำควบกล้ำแล้ว

IP: xxx.27.235.203
เขียนเมื่อ 

55555555555555555555555555++++++++++

IP: xxx.27.235.203
เขียนเมื่อ 

งายๆๆคำควบกล้ำ

ภูวดล สมพิทักษ์
IP: xxx.19.66.11
เขียนเมื่อ 

ลูกอีควาย

-..*
IP: xxx.89.56.201
เขียนเมื่อ 

รู้แล้วคำควบกล้ำ ขอบคุณมากคับ ^_^

รนิพร
IP: xxx.172.74.78
เขียนเมื่อ 

ดีมาก

ฟ้า
IP: xxx.122.87.165
เขียนเมื่อ 

ไชโย ขอบคุณค่ะที่บอกคำควบกล้ำ

sudchai sithisak
IP: xxx.26.212.115
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับผมกำลังจะทำรายงานส่งครู

ด.ญ. จารุรัตน์ สวยพรมราช
IP: xxx.172.201.44
เขียนเมื่อ 

สาดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ด.ญ.ธนารีย์ วุฒิสุวรรณ
IP: xxx.46.203.215
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากกกกก

ด.ญ.หัสยา แป้นกระโทก
IP: xxx.53.110.97
เขียนเมื่อ 

asgctyryu

โดนัทน้อย
IP: xxx.91.18.195
เขียนเมื่อ 

ช่วยบอกชื่อผลไม้ที่เป็นคำควบกล้ำเเท้ให้หน่อยได้ไหมค่ะ..................................ขอบคุณค่ะ

อาท
IP: xxx.89.220.173
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนสุดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดขอบคุณอย่างสูงงสุด

khing
IP: xxx.48.152.229
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเกือบไม่มีงานส่ง

dew
IP: xxx.49.232.75
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน่ะค่ะที่ทำให้หนูมีการบ้านส่ง

หวาน
IP: xxx.53.138.248
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่มี


ท่าว
IP: xxx.120.125.27
เขียนเมื่อ 

เหี้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย  มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

หะโหลเบาะๆๆๆๆ
IP: xxx.204.71.117
เขียนเมื่อ 

สวัดดี ชาวโลก

หะโหลเบาะๆๆๆๆ
IP: xxx.204.71.117
เขียนเมื่อ 

อีหี


hok
IP: xxx.7.58.163
เขียนเมื่อ 

ไม่มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมชอบ

mint
IP: xxx.89.9.101
เขียนเมื่อ 

เย้ทำการบ้านเสดแล้ว 
ถ้าไม่เจอเว็บนี้คงไม่เสด

สรินทร์นา ยิ้มสุขเยี่ยม
IP: xxx.11.17.95
เขียนเมื่อ 

55555555


มำ
IP: xxx.97.45.137
เขียนเมื่อ 

ไม่ดี

มำr6tv
IP: xxx.97.45.137
เขียนเมื่อ 

vbm2 cvw789MNIKOP[;LK

พัชยาภรณ์
IP: xxx.0.185.178
เขียนเมื่อ 


ไม่เห็นจะมีอะไรเลย

 

น้องไอซ์น่ารัก
IP: xxx.67.7.97
เขียนเมื่อ 

เสร็จแล้วขอบคุณเว็บนี้มากเลยค่ะ

นิว
IP: xxx.207.165.92
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้มากๆๆ

นิว
IP: xxx.207.165.92
เขียนเมื่อ 

อิอิ

Sungkom Charoensup
IP: xxx.7.181.124
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดีมากครับสำหรับการศึกษาเพื่อผู้ใหญ่และนักเรียนได้ค้นคว้า

 

ฟ้า
IP: xxx.155.34.69
เขียนเมื่อ 

พรุ่งนี้อีทำการบ้านส่งครูแต่ทำไม่ก็เลยลอกไป5555 ขอบคุนนะค่ะที่มีบอก

ธี
IP: xxx.172.149.3
เขียนเมื่อ 

คับๆๆ

000
IP: xxx.10.223.40
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ ช่วยทำการบ้านได้เลยค่ะ

โบว์
IP: xxx.87.119.107
เขียนเมื่อ 

555 ดีอ่ะ พอดีคุณครู ให้การบ้านเรื่องนี้พอดี ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยค่ะ

ด.ญ แว่น
IP: xxx.68.6.122
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากๆเลยนะ พอดีพรุ่งนี้สอบแล้ววิชาภาษาไทยมีเกี่ยวกับ คำควบกลํ้า(คุณครูบอกแล้วให้ไปศึกษา) ว่าจะเขียนใส่สมุดพอจบสอบอังกฤษก็จะเอาสมุดมาทบทวน สวดยอดดดดดด

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น