แบบฝึกมีความสำคัญอย่างไร

ความหมายของแบบฝึก

          ความหมายและความสำคัญของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดได้มีผู้กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของแบบฝึกดังนี้...  1.  อาจารย์จินตนา  ใบกาซูยี ( 2535: 17 )  กล่าวว่า  แบบฝึกหัด หรือ แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนสำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติ เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน 2.  คุณขจีรัตน์  หงษ์ประสงค์ (2534:15)  กล่าวว่า แบบฝึกเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างยิ่งท่ครูใช้ทักษะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหา จากแบบเรียนแล้ว โดยสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดที่มีกิจกรรมให้นักเรียนกระทำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน........สนใจยังมีต่อ..คะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดบางใบไม้

คำสำคัญ (Tags)#แบบฝึกมีความสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 132469, เขียน: 28 Sep 2007 @ 08:01 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)