แบบฝึกมีความสำคัญอย่างไร

  ติดต่อ

  ความหมายของแบบฝึก  

          ความหมายและความสำคัญของแบบฝึกหรือแบบฝึกหัดได้มีผู้กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของแบบฝึกดังนี้...  1.  อาจารย์จินตนา  ใบกาซูยี ( 2535: 17 )  กล่าวว่า  แบบฝึกหัด หรือ แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนสำหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติ เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน 2.  คุณขจีรัตน์  หงษ์ประสงค์ (2534:15)  กล่าวว่า แบบฝึกเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างยิ่งท่ครูใช้ทักษะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหา จากแบบเรียนแล้ว โดยสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดที่มีกิจกรรมให้นักเรียนกระทำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน........สนใจยังมีต่อ..คะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดบางใบไม้

หมายเลขบันทึก: 132469, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 22:03:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แบบฝึกมีความสำคัญ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)