เมื่อวานได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 25 ม.ค.49 โดยได้เชิญทีมวิทยากรของพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดมาร่วมประชุมด้วย  ซึ่งงานในวันที่ 25 นั้นมีการนำตัวแทนของคุณกิจจากทุกกลุ่มอาชีพที่ได้สำรวจมาร่วมงาน  ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้ข้อสรุปออกมาดังนี้

   1. มีการนำเสนอเกี่ยวกับการทำกิจกรรมกลุ่ม  เช่น  กติกาของกลุ่ม  ที่คุณกิจทุกคนที่มาร่วมต้องรู้และนำไปขยายผลภายในกลุ่มของตัวเอง

   2. มีการแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มอาชีพและจะให้กลุ่มระดมความคิดและนำเสนอว่าเป้าหมายของกลุ่มตนเองคืออะไร

   3. เชิญวิทยากรมาให้ข้อมูลเรื่องการตลาดและแหล่งเงินทุน(กรณีที่เกี่ยวข้องกับ OTOP)

ครับประเด็นใหญ่ก็จะมีแค่นี้เนื่องจากเป็นการเริ่มต้น  ในการติดตามลงพื้นที่หัวข้อต่างๆคงเปลี่ยนไป

       อยากถามว่าสิ่งที่ผมกำลังทำนี้เป็นการทำ KM ใช่หรือเปล่าครับ?