23 ม.ค. 2549

วันนี้มาถึงศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาประมาณ 08.30 น. วันนี้ยังอยู่ในห้องตัดต่อ 6 เพราะจะต้อง Copy ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำการแสดงของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อจะนำมาลงช่วงหลังของเทปด้วยโดยจะลงเป็นภาพนิ่ง โดยใช้โปรแกรม PhotoShop 7.5 เพื่อปรับ Size ของภาพให้มีขนาดเหมาะสมและตรงตามความต้องการของศูนย์เยาวชนฯ จากนั้นก็เลือกนำมาลงเป็นภาพเบื้องหลังการแสดง โดยจะใช้ Dissolve ในการเปลี่ยนภาพแต่ละภาพ ซึ่งต้องคอย Save อยู่ตลอด เพราะโปรแกรม DPS นั้น ยังมีปัญหา Error กับภาพนิ่งอยู่บ้าง ส่วนกับภาพเคลื่อนไหวนั้น ไม่มีปัญหา 16.30 น. อ.พิชิต จึงอนุญาตให้กลับบ้าน

ETI...017