ตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก


เพลงกล่อมเด็กภาคเหนือ
      คนไทยทางภาคเหนือเรียกเพลงกล่อมเด็กว่าเพลงอื่อลูก เพราะเพลงกล่อมมักจะขึ้นต้นว่า “อื่อจา” เช่น

          อื่อ อื่อ อือ จา

ป้อนายแต้งสา

     แม่นายไปนานอกบ้าน

เก็บบ่าส้านใส่โถง

     เก็บลูกก๋งใส่ว้า

เก็บบ่าห้าใส่ป๊ก

     หน่วยหนึ่งเอาไว้กินเมื่อแลง  

หน่วยหนึ่งเอาไว้ขายแลกข้าว

     หน่วยหนึ่งเอาไว้เป็นเปื้อนเจ้า 

อื่อ อือ จา

                                (จากหนังสือ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ผศ. ประเทือง คล้ายสุบรรณ์)

เพลงกล่อมเด็กภาคใต้
      ภาคใต้เรียกเพลงกล่อมเด็กว่าเพลงร้องเรือและเพลงช้าน้องหรือเพลงชาน้อง ที่เรียกว่าเพลงร้องเรือเพราะใช้เปลผ้า เมื่อผูกเปลแล้วมีลักษณะคล้ายมือ ส่วนเพลงช้าน้องเพราะคำว่าช้ามาจากคำว่าชา แปลว่ากล่อมขวัญ

          ....ร้องเรือเหอ  

ร้องโร้กันทั้งบ้าน

     ไม่ใช่เรื่องขอท่าน

ท่านเหอ อย่าเก็บไปใส่ใจ

     ร้องเรือชาหลาน   

ไม่เกี่ยวไม่พานไปหาใคร

     ท่านอย่าเก็บมาใส่ใจ

ร้องเรือชาหลาน …เอง

          โผกเปลเหอ 

โผกไว้ใต้ต้นชมพู่

     ให้แหวนชายไปทั้งคู่

บอกพ่อบอกแม่ว่าแหวนหาย

     พ่อว่าไม่รับรู้บุญ   

แม่ว่าไม่รับรู้ดาย

     บอกพ่อบอกแม่ว่าแหวนหาย

ติดมือพี่ชายไป

                                 (จากหนังสือ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ผศ. ประเทือง คล้ายสุบรรณ์)

เพลงกล่อมเด็กภาคกลาง

          โอละเห่เอย

แม่จะเห่ให้นอนวัน

     ตื่นขึ้นมาจะอาบน้ำทำขวัญ

นอนวันเถิดแม่คุณ

          พ่อเนื้อเย็นเอย   

แม่มิให้เจ้าไปเล่นที่ท่าน้ำ

     จระเข้หรา   

มันจะคาบเจ้าเข้าถ้ำ

     เจ้าทองคำพ่อคุณ

 

                                 (จากหนังสือ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ผศ. ประเทือง คล้ายสุบรรณ์)

เพลงกล่อมเด็กภาคอีสาน
                              นอนสาหล่าหลับตาสามิเยอ
                              แม่ไปไฮ่ หมกไข่ มาหา
                              แม่ไปนา จี่ปา มาป้อน
                              แม่เลี้ยงม่อน ในป่า สวนม่อน
                       (จากหนังสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท 035 ประคอง เจริญจิตรกรรม)