เรียน ผศ.ดร.รสสุคนธ์

เรียนผศ.ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี

       ตามที่อาจารย์ได้กำหนดว่าวันที่  18-19  กุมภาพันธ์  2549  นั้นให้เป็นการปัจฉิมนิเทศ แต่เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวน 5 คนที่ติดภาระกิจ การสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของ มศว. ในวันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2549 นี้ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นายเศณวี  ฤกษ์มงคล

2. นายตุลา  คุมเกษม

3.นางสาวอติกานต์   แตงสี

4.นายกิตติกานต์  กัณต์พิพัฒน์

5.นายประพจน์   รอดคำทุย

   ซึ่งทางกลุ่มนักศึกษาทั้ง 5 คน จึงขอคำปรึกษาจากอาจารย์และขอทางแก้ไขและทางออกด้วยว่าจะทำอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)