แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (๓)

  ติดต่อ

  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้  

3.วัฒนธรรมองค์กร และ การจัดการความรู้

 วัฒนธรรมองค์กร กพร มีรายละเอียด ๕ ประเด็นที่จะต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเมินตนเอง ว่า องค์กรนั้นๆ มีอยู่ หรือ ทำอยู่ หรือไม่

 3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร

 3.2 พนักงานในองค์กรทำงาน  โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน 

 3.3 องค์กรตระหนักว่า  วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้  คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการทำงาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ 

 3.5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน

 ลองศึกษาครับ กพร กำหนดส่ง ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ (Link)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 13029, เขียน: , แก้ไข, 2013-05-12 09:05:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#การบริหารจัดการ#ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพราชการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)