แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กระบวนการจัดการความรู้ ตามแนวทาง กพร

1.กระบวนการจัดการความรู้

 ตัวอย่างการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ ๕ จะต้องวิเคราะห์ว่าองค์กรนั้นๆ มีอยู่ หรือ ทำอยู่ หรือไม่

1.1.องค์กรมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการความรู้  เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้   เช่นองค์กรยังขาดความรู้ที่จำเป็นต้องมี หรือองค์กรไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ ไม่ทราบว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง

1.2.องค์กรมีการแสวงหาข้อมูล/ความรู้จากแหล่งต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)  อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม

1.3  ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ  ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค์กรอื่นๆ   ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  (บริการหรือดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ) และจากองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

 1.4  องค์กรมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบ  ซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเป็นเอกสาร  และการจัดทำข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)

1.5  องค์กรเห็นคุณค่า “Tacit Knowledge” หรือ ความรู้และทักษะ ที่อยู่ในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน และให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองค์กร

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#บริการวิชาการ#ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพราชการ

หมายเลขบันทึก: 13026, เขียน: 22 Jan 2006 @ 21:14 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)