การฝึกอบรมโรงเรียนวัดสร้อยทอง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549

บริษัท Indy Freedom ได้จัดการฝึกอบรบ ที่โรงเรียนวัดสร้อยทอง ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 โดยการจัดฝึกอบรบการทำ พวงกุญแจ ราคาชุดละ 20 บาท การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

เช้า ฝึกอบรม ป.5 และ บ่าย ฝึกอบรม ป.6

ผมทำหน้าที่ค่อยดูและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ไม่เข้าใจวิธีการในการทำพวงกุญแจ และจัดซื่อวัสดุในการทำพวงกุญแจ

บริษัท Indy Freedom ขอขอบคุณ อารจาร์ย และ นักเรียนโรงเรียนวัดสร้อยทอง ระดับชั้น ป.5-ป.6 ที่ให้ความร่วมมือกับบริษทจึงขอบคุณมา ณ ที่นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาคย์ภูมิความเห็น (0)