วันนี้ มีเรื่องดีๆ จากพี่ประทุม  ม่วงทอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว เรื่อง การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยร่วมกับโอร์โมนไข่สูตรซุปเปอร์กำจัดข้าวดีด  โดยได้สกัดความรู้จาก เกษตรกรคนเก่ง คือ   นายเสรีย์  กล่ำน้อย  445  หมู่ที่  8  ต.เขาท่าพระ  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท
จุลินทรีย์หน่อกล้วย ส่วนผสม              
-  หน่อกล้วย  3  กิโลกรัม
                              
-  กากน้ำตาล  1  กิโลกรัม
วิธีทำ     ขุดหน่อกล้วยต้นสมบูรณ์ที่ไม่เป็นโรค  สูงไม่เกิน  1  เมตร  เอกเหง้าพร้อมรากให้มีดินติดรากมาด้วย  สับบดย่อยหรือโขลกใส่กากน้ำตาล  1  กิโลกรัม  หมักในภาชนะพลาสติก  มีฝาปิด  คนเช้า เย็น  ทุกวัน  ครบ  7  วัน  คั้นเอาแต่น้ำเก็บไว้  เรียกน้ำหมักนี้ว่าจุลินทรีย์หน่อกล้วย  เก็บไว้ใช้ได้  6  เดือน  -  1  ปี
การนำไปใช้          
     
1.  ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน  ในการใช้แต่ละครั้งอย่าให้เกิน  5  ลิตร  ต่อ  ไร่
                               
    
2.  ป้องกันกำจัดโรคพืช  โดยผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย  1  ส่วน  กากน้ำตาล  1  ส่วน  เหล้าขาว  35  ดีกรี  1  ส่วน  และน้ำส้มสายชูกลั่น  5
%  1  ส่วน  หมัก  24  ชั่วโมง  ใช้  10-20  ซีซี  ต่อน้ำ  20  ลิตร  สำหรับฉีดพ่นล้างน้ำฝนหลังฝนหยุดตก  โดยเฉพาะฝนที่ตกหลังหลังช่วงแล้วมานานเกิน  3  เดือน  ล้างหมอกอุ่นแดดออก  และฉีดพ่นกันน้ำค้างตอนเย็นเพื่อป้องกันโรคพืช
  
  
3.  ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวน  ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย  1  ลิตร  ต่อน้ำ  10,000  ลิตร
                               
   
4.  ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์  ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว
                               
   
5.  เร่งการย่อยสลาย ซากอินทรีย์วัตถหรือดับกลินของเน่าเสีย  ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย  1  ลิตร  ต่อน้ำ  100  ลิตร

ลักษณะพิเศษ    หน่อกล้วยมีน้ำยางฝาดหรือสารแทนนันมาก  เมื่อหมักแล้วน้ำหมักที่ได้ให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย

ยังนำภาพขึ้นไม้ได้ แล้วจะรีบเรียนรู้และปรับปรุงครับ