ฟ้าครับ

เคยสังเกตไหมครับว่า หนังสือฝรั่งส่วนมาก (และหนังสือไทยบางเล่มสมัยนี้) ก่อนเ้ข้าเรื่องมักจะต้องมีหน้าหนึ่งที่่บอกข้อความสั้น ๆ ดี ๆ เพื่อ อุทิศความดีของหนังสือให้แก่คนที่เขารักหรือนับถือ

ยกตัวอย่างเช่น

To my parents, for teaching me that, "The future is what you make it."
แด่่พ่อแม่ของฉัน ที่สอนว่าอนาคตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง
(Liam Fahey, Learning from the Future, 1998)

บางครั้งก็มีสุภาษิตหรือคำคมเชิงสั่งสอนเล็ก ๆ เช่นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมไปอ่านพบ (แต่ไม่ได้ซื้อ) จำได้ว่าเขียนไว้ว่า

If you see, try to look.
Those who can look, observe.
ถ้าตาเห็นจงหัดมอง
ใครมองเป็นให้สังเกต

ขอโทษที่จำชื่อหนังสือไม่ได้ แต่ก็อยากจะยืมมาใช้และขอเพิ่มเติมว่า

Those who can observe, think ahead.
ใครสังเกตได้จงมองไกล

ฟังดูเหมือนคำขวัญลูกเสือชอบกล แต่ฟ้าเห็นด้วยไหมครับว่า จุดเริ่มต้นของการมองอนาคตอยู่ที่การมองปัจจุบันให้ทะลุ

แล้วค่อยคุยกันนะครับ