ชัยฤทธิ์ 45

พุธ 18 มกราคม 2549 เอ่อ...อ่า...เอ่อ
      วันนี้ผมกับแนน นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์วิจิตร ให้ตรวจเช็คคำเกินในงานที่อาจารย์ได้ตัดต่อไปแล้วครับ ซึ่งคำเกินส่วนมากจะเป็นคำพูดประเภท " เอ่อ " " อ่า " ครับ โดยอาจารย์วิจิตรบอกว่าส่วนไหนตัดทิ้งได้ก็ให้ตัดทิ้ง ส่วนไหนตัดทิ้งไม่ได้ก็ให้จดเวลาไว้เดี๋ยวอาจารย์จะมาแก้เองครับ โดยส่วนมากที่ตัดได้จะเป็นส่วนที่เป็น Power Point ครับเพราะจะเป็นแค่ภาพนิ่งโชว์เฉยๆครับ ส่วนที่ต้องรออาจารย์มาแก้ส่วนมากจะเป็นภาพเคลื่อนไหว ถ้าตัดไปแล้วจะทำให้ภาพโดดไม่ต่อเนื่องได้ครับ ซึ่งก่อนจะเข้าไปตัดต่อแก้ไขงานก็ไม่ควรจะลืมที่จะทำการ Test Disk ก่อนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของชัยฤทธิ์ความเห็น (0)