นิลเนตร์ 44

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  18/1/2549 วันนี้ก็เตรียมงานวันทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนกันค่ะโดยหนูก็ได้รับมอบหมายให้ทำป้ายรับมอบโดยทำ15 ป้ายรายชื่อด้วยกัน

อุปกรณ์

ฟิวเจอร์บอร์ดสีน้ำเงินขนาดเล็ก 8 แผ่น

กาว

กระดาษสติกเกอร์ใส 8 แผ่น

มีดคัตเตอร์

กรรไกร

วิธีทำ

พิมพ์รายชื่อโดยใช้ตัวอักษรขนาด 70 พิมพ์ทั้งหมด 15 ชื่อ

นำรายชื่อที่พิมพ์ปริ้นท์ออกมาจากนั้นวัดขนาดโดยเว้นขอบไว้ประมาณ 1 ซ.ม.

นำฟิวเจอร์บอร์ดมาวัดขนาดให้ใหญ่กว่ากระดาษที่วัดไว้เว้นขอบประมาณ 1 นิ้วแล้วตัด 15 แผ่น

นำกระดาษที่ตัดไว้มาทากาวแล้วติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดที่เตรียมไว้

จากนั้นวัดสติกเกอร์ใสให้ขนาดเท่ากับฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดไว้จากนั้นตัดและติดกับฟิวเจอร์บอร์ดทั้งหมด 15 แผ่น เป็นอันว่าเสร็จค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)