มาถึงที่ทำงานเวลา 08.00 น.พี่อัจหาช่างภาพไม่ได้เลยมาบอกผมให้ไปแทนโดยหมายข่าวคือ หอการค้าไทยคาดการณ์ส่งออกสินค้าไทยรายไตรมาส ที่ห้อง 1201 หอการค้าราชบพิตรบุรินทร์ก็ได้ถ่ายงานธรรมดาไม่มีอะไรเพราะเป็นการถ่ายแถลงธรรมดา ก็ถ่ายเก็บบรรยากาศและถ่าย Insert ตามปกติ สิ่งที่ได้จากการทำงานนครั้งนี้พี่อัจสอนเรื่องการทำงานว่าต้องรู้จักแหล่งข่าวและต้องรู้จักจับประเด็นในการทำงาน งานเสร็จเวลาประมาณ 16.00 น. กลับมาที่สถานีก็ช่วยพี่ตาลแจ้งหมายข่าว

สิ่งที่ได้ในการทำงานวันนี้คือก่อนทำงานต้องมีการเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนเพราะ ตอนถ่ายอยู่นั้น วิวดับเพราะสายวยิวไม่แน่น