หลังส่งข่าวไปมีสื่อนำไปเผยแพร่ต่อ ทยอยกันออกมา  ดังนี้ค่ะ