วันนี้ผมได้ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ระหว่างรอที่จะปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารศูนย์กีฬาของวลัยลักษณ์ พูดคุยกับเลขาฯ (คุณ ปารมี รุ่งนิรันดรกุล) ซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในการทำงาน จึงทำให้ผมได้ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง ปัญหาในการทำงานของคนแต่ละคน รวมถึงพนักงานของวลัยลักษณ์อีกหลาย ๆ คน ที่ผ่านกิจกรรม KM ที่เราได้จัดขึ้น ซึ่งมีประเด็นสรุปว่า  คนที่ทำงานทุกคน ย่อมที่จะมีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้นเสมอ ถ้าไม่มีปัญหาก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนนั้นไม่ค่อยได้ทำงาน แต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเกิด ปัญหา ขึ้นแล้วเราจะรู้จักมองปัญหานั้นอย่างไร หลายคนมักจะให้ความสำคัญของปัญหามากเกินไป จนทำให้ปัญหากลายเป็นอุปสรรคในการทำงาน และก็ไม่สามารถที่จะทำให้งานนั้นเดินหน้าไปได้ รวมทั้งเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งต่าง ๆ ขึ้นมาได้ในระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งถือว่าเป็นความโชคร้ายอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ดังนั้น กลยุทธ์การดำเนินกิจกรรม KM ของวลัยลักษณ์ในจุดเริ่มต้นที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับคำชี้แนะจากท่านอาจารย์หมอ วิจารณ์ ว่า เราจะเน้นที่ความสำเร็จ ไม่เน้นที่ปัญหา  ในกลยุทธ์นี้ก็ใช้ได้ผลอย่างยิ่ง เพราะพนักงานเกือบทุกคนที่ผ่านกิจกรรม KM ที่เราได้จัดขึ้น มีทัศนะของการ care and share ที่ดีมาก ๆ จึงทำให้ เมื่อพวกเราได้ไปทำงานและเจอปัญหา จึงทำให้มีวิธีคิดที่จะช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้ นั่นก็คือ การมองปัญหาเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ(มองปัญหาในแง่บวก) ไม่ใช่มองปัญหาเป็นอุปสรรค (มองปัญหาในแง่ลบ) ผมคิดว่า KM ได้ช่วยให้พนักงานหลายคนในวลัยลักษณ์เรา มองปัญหาในแง่บวก และบางคนก็บวกมาก ๆด้วย ซึ่งผมคิดว่าเป็นโชคดีของวลัยลักษณ์เราจริง ๆ ครับ ยิ่งถ้ามีคนที่คิดแบบนี้มาก ๆ ขึ้นเรื่อย ๆ วลัยลักษณ์ ก็จะเป็นสถานที่น่าทำงานมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับ  ถึงตอนนี้ผมก็อยากจะถือก็โอกาส ประชาสัมพันธ์พวกเราชาววลัยลักษณ์นะครับว่า ในช่วงเดือนมีนาคม ประมาณ วันที่ 22-24 เราจะมีการกิจกรรม KM ภายใต้ชื่อโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 3 (เรารับประมาณ 40-50 คน เท่านั้นนะครับ) เท่าที่ผมได้รับรายงานจากน้องๆ ที่ทำงาน OD ว่ามีพนักงานหลายคนสนใจ แต่ก็กลัวว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ ดังนั้นในรุ่น 3 นี้ผมจึงได้ให้นโยบายเพิ่มเติมไป 2 เรื่อง คือ การคัดเลือกพนักงานเข้าโครงการฯ ให้ทำ2 ทาง คือ ให้พนักงานที่สนใจแสดงความจำนงมา พร้อมบอกเป้าหมาย ความคาดหวัง และสิ่งที่จะทำต่อไป กับอีกทางหนึ่งหน่วยงาน OD ก็จะทำการคัดเลือกเอง โดยดูจากผลการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน และประโยชน์ที่เกิดกับมหาวิทยาลัยของเรา  นอกจากนี้ในอีกนโยบายหนึ่ง ในรุ่นนี้เราจะขยายผลไปถึงสายวิชาการบางส่วนด้วยครับ เพื่อเป็นการนำร่องแบบผสมผสาน ถ้ายังไงขอให้พวกเราช่วยติดตามข่าวจากงาน OD ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ