การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Focus)

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Focus) มีการตรา เป็น กฎหมาย ใน พรบ.กศ.แห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 แก้ไขปรับปรุง ปี พ.ศ.2545 ม. 22  ...การพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ... น่าจะตรงประเด็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผู้เล่ามีประสบการณ์ ตรงเท่าที่ได้ค้นพบมา พอสรุปได้ดังนี้ ผู้จัดการเรียนรู้ ไม่ว่าสภานศึกษา หรือครอบครัว ที่จัดการศึกษาแบบ Home School ควรจะค้นศักยภาพผู้เรียนให้พบก่อนเป็นประการแรก แล้วค้นหา ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน(Leaning Style) เป็นประการที่สอง แล้วหาประเด็นสิ่งที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือจะเรียกว่าสาระการเรียนรู้ก็ได้ เป็นประการที่ สาม  แล้วค่อยจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นประการที่สี่ แล้วค่อยดำเนินการต่ออีกหลายประการต่อไป ... แต่ยุคการปฏิรูปการศึกษาไทยมีน้อยนักจะเริ่มที่ตัวผู้เรียน เห็นไปเริ่มวิเคราะห์หลักสูตร ....วิเคราห์มาตรฐานการเรียนรู้ ...วันนี้ นักคิด ขอแจ้งแถลงไขแค่นี้ก่อน อยากเชิญท่านผู้รู้มาแลกเปลี่ยนกันบ้างน่าจักเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษาไม่น้อย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มิติที่ 9

คำสำคัญ (Tags)#เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 126174, เขียน: 07 Sep 2007 @ 22:51 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 18:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)