โรงเรียนวิถีพุทธ

krissana
  กิจกรรมเด่นที่ทำต่อเนื่อง  

โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีกิจกรรมเด่นที่ทำต่อเนื่องทุกปีมากมาย  โดยได้รับความร่วมมือจากทางวัดศรีประวัติอย่างดีเยี่ยม  จึงอยากจะนำมาเผยแพร่ให้สมาชิกชาว Blog  ได้แก่  โครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรม"ค่ายพุทธบุตร"  ซึ่งจัดต่อเนื่องมา 11 ปี แล้ว  ปีนี้จะจัดเป็นปีที่ 12  ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  งบดำเนินการได้จากการบริจาคของชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียนทั้งสิ้น  สำหรับช่วงชั้นที่ 1  จะจัดค่ายวิถีชาวพุทธ เป็นเวลา 2 วัน พร้อมกับที่ช่วงชั้นที่ 2 จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา 2 วัน เช่นเดียวกัน  ใน 2 กิจกรรมนี้ เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธี  และเน้นประเพณีไทยในปีนี้  นอกจากนั้นยังได้นำนักเรียนช่วงชั้นละ 1 ห้องเรียนไปร่วมทำบุญในวันพระกับชาวบ้าน ณ วัดศรีประวัติ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ครั้งปู่ย่าตายาย  ได้รับคำชมจากชาวบ้านมาตลอด  ทุกวันศุกร์จะนำนักเรียนทุกชั้นไปสวดมนต์ไหว้พระที่วัดศรีประวัติ  และจะมีกิจกรรมพระธรรมนำสุข  โดยพระสงฆ์จากวัดศรีประวัติที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทำให้บ้าน  วัด  และโรงเรียนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาโดยตลอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยังมีไฟอยู่

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนวิถีพุทธ#ดอกบัว

หมายเลขบันทึก: 125957, เขียน: 07 Sep 2007 @ 13:48, แก้ไข, 06 Sep 2013 @ 18:19, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (4)

ธเนศ ขำเกิด
เขียนเมื่อ 07 Sep 2007 @ 14:01
เป็นกิจกรรมที่ดีมากทีเดียว โรงเรียนอื่นน่านำไปปรับใช้ได้ เพราะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องใช้การซึมซับ หรือกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม(Social Learning)  ต้องทำอย่างต่อเนื่องให้เป็นชีวิตปกติ  ถ้าโรงเรียนจัดบรรยากาศเช่นนี้ต่อเนื่อง จะเป็นแบบอย่างให้นักเรียนซึมซับ กล่อมเกลาให้เขาเป็นคนดีได้

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะที่มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้และยังช่วยปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับเด็กไปในตัวด้วย

ศักดิ์
เขียนเมื่อ 08 Sep 2007 @ 00:52
เป็นกิจกรรมที่ยั่งยืนและมีคุณค่า.........ขิชื่นชม
ปิยวัฒน์ ต่ายคำ
IP: xxx.121.51.47
เขียนเมื่อ 31 Mar 2008 @ 18:26

ผมจบ ป.6 จากโรงเรียนนี้ครับ จบตอนปีการศึกษา 2547 เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้