ratanakongthai

คงไทย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
mouse

ความภาคภูมิใจ

ชื่อ  นางสาวรัตนา  คงไทย   

ประจำปีการศึกษา   2537 - 2549

1. พ.ศ. 2537    1. ได้รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อุทิศเวลาแก่ทางราชการ  โดยมิได้มีวันลาและไม่เคยมาสายคลอดปีงบประมาณ 2537

2. พ.ศ. 2538    1. ได้รับทุนฤดูใบไม้ผลิไปศึกษา ดูงาน  1992 (Printemps)  ณ เมือง    Besançon ฝรั่งเศส

3. พ.ศ. 2542    1. อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น  ปีการศึกษา  2542                            

                                2.  เป็นครูดีเด่นด้านปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มีวันลาติดต่อกัน  3   ปีงบประมาณ    ปีการศึกษา  2542

                   3.  อาจารย์ที่ปรึกษารองชนะเลิศอันดับ  1   ปีการศึกษา  2542  4. พ.ศ. 2543    1.  ได้รับพิจารณาในการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  14   กันยายน   2543    ประจำปีการศึกษา  2543    จังหวัดนนทบุรี               2. ครูดีเด่นประเภทมีความรับผิดชอบและร่วมปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ    ประจำปีการศึกษา  2543

5. พ.ศ. 2544    1. ได้รับโล่คัดเลือกครูดีเด่น  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ปีการศึกษา 2544    ของกลุ่ม โรงเรียนสามัญศึกษา  จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนหอวังนวมินทราชูทิศ     2. ได้รับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ        ประกาศว่า เป็นสถานศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2544 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ( SBAC )         3. ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่น ประเภทมีความรับผิดชอบและร่วมมือ ปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 16 มกราคม 2544

6. พ.ศ. 2545    1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูแกนนำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2545

7. พ.ศ. 2546    1. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการผลิตสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม    AUTHORWARE  เรื่อง  “Le SPORT”

                   2. ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่น ประเภทมีความรับผิดชอบและร่วมมือ  ปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 16 มกราคม 2546

8. พ. ศ. 2547   1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2   การผลิตสื่อ e-learning  เรื่อง “Les Quatre  Saisons”                                

                                2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาห้องเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศการ ประกวด ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา ภาคเรียนที่  1 และภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2547                          

                                 3. ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่น ประเภทมีความรับผิดชอบและร่วมมือ ปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ                         

                          4. ได้รับการประเมินสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมากงานมหกรรม  วิชาการ ๗๒ ปี

9. พ. ศ. 2549   1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 การผลิตสื่อ e-Book  เรื่อง “La Conversation”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ratanakongthai

คำสำคัญ (Tags)#mouse

หมายเลขบันทึก: 125951, เขียน: 07 Sep 2007 @ 13:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
อาจารย์มีประสบการณ์เยอะเลยทั้งเรื่องคอมพิวเตอร์และภาษาฝรั่งเศส  ขอให้แบ่งปันความรู้ให้แก่คนอื่นในสองเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะ
เขียนเมื่อ 
ชื่นชมในความสามารถ..........แบบอย่างที่ดี
อาชีพครูที่มีความสดใส   คงพบบทความที่มีความต่อเนื่อง
เขียนเมื่อ 

อยากขอศึกษาสื่อการสอนของอาจารย์จังค่ะ น่าสนใจมากๆเลย

รัชนีพร (บี)
IP: xxx.8.80.199
เขียนเมื่อ 

ขอร่วมชื่นชมในรางวัลต่าง ๆ มากมายของคุณครูค่ะ คุณครูรัตนา เป็นมากกว่าเรือจ้างที่ส่งให้หนูขึ้นฝั่งมาแล้ว และหนูก็ไม่เคยลืมพระคุณของคุณครูประจำชั้น 6/5 คนนี้เลยค่ะ รักคุณครูเสมอ คุณครูน่ารักที่สุดในโลก...