แผนที่บนใบหน้า

Kati
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความเรียง ในความหมายต่อมุมมองของชีวิต ต่อการทำนายทายทัก และศาสตร์แห่งการชี้ชะตาชีวิต เมื่อมองเห็นความตั้งใจเบื้องต้นของมนุษย์ ในความพยายามเพื่อล่วงรู้อนาคต และล่วงรู้ถึงความลี้ลับในชีวิต

แผนที่บนใบหน้า

       <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">อ้างอิง - ภาพ www.maskproject.com</p><p>ผลงานการสร้างสรรค์ของ Patricia Church - Sea of Be 2001 </p><p></p><p>แผนที่บนใบหน้า  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ความแปลกประหลาดในศาสตร์แห่งการทำนายทายทัก</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เป็นหนึ่งในโจทย์ชีวิตเมื่อหลายปีก่อนของผม เกือบ 20 ปี ที่ผมงงงวยกับงานอดิเรกประการหนึ่ง ซึ่งพัฒนาจนกลายเป็นงานหลักของ นักหนังสือพิมพ์ใหญ่ รุ่นใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชน ที่มีตำนานในการต่อสู้ทางการเมือง ในงานข่าว ซึ่งต่อมาพัฒนาทักษะชีวิตในศาสตร์แห่งโหรา จนกลายเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ</p><p>   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>บ่อยครั้งไม่เข้าใจ มากครั้งเข้าที่ต้องนั่งอ่านเรื่องราวอย่างเป็นจริงเป็นจังตั้งใจมากแต่กลับไม่พบคำตอบ</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>แต่วันเวลากลับเป็นผู้บอกสอน </p><p>เรื่องราวยุ่งยากในใจ ให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยเพียงปล่อยวางให้ใจเราลอยไปท่ามกลางทะเลของชีวิต  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>ให้ลมในชีวิตได้คอยบอกสอนเราเราอาจเข้าใจได้บ้าง  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำเข็ญของชีวิต ในท่ามกลางวงเวียนที่หาทางออกยังไม่เจอ ในสภาวะเช่นนั้น ชีวิตจะสร้างคำตอบในการเรียนรู้อย่างมากมายให้กับเรา หลายครั้งทักษะในการเอาตัวรอด จะบอกสอนเรา ด้วยสัณชาตญานพื้นฐานบางประการ</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>จะว่าดิบเถื่อน ง่ายดายเกินไป หรือเป็นเรื่องพื้นพื้นก็ตามแต่แต่ในท่ามกลางความยากลำบากของชีวิต การเอาตัวรอดล้วนเป็นศาสตร์อันชัดเจน เข้าเป้าตรงประเด็น</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>แต่ในท่ามกลางศาสตร์ และสัณชาตญานในการเอาตัวรอดนั้น มนุษย์กลับบอกสอนกันว่า ให้รับรู้ตระหนักในหนทางอันยากลำบากมากกว่า ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า ให้กังวลพึงใจและยึดมั่น มารยาททางสังคม เชื่อในกรอบความคิดผิดชอบชั่วดี เพื่อไปสู่เรื่องราวในความเป็นมนุษย์ที่ดี ซึ่งบางอย่างพึงกระทำ และบางอย่างมิพึงกระทำ</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>ทั้งหมดล้วนขวางกั้นการเอาตัวรอดของมนุษย์ ให้ยากลำบากมากขึ้น <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เพียงเพราะเรามีสำนึก</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>หากว่ากันง่ายง่ายตรงตัว เอาตัวให้รอดเป็นพอ โดยไม่ต้องสนใจเสียงนกเสียงกา เสียงคนอื่นรอบข้าง ชีวิตคนเรานั้นก็อาจไม่ต้องยุ่งยากมากนัก ยังไม่ต้องถกเถียงถึงคุณงามความดีในใจ ยังไม่ต้องตั้งธง ถึงมนุษย์ที่แท้และดีงาม หรือมนุษย์ประเสริฐซึ่งพึงกระทำ</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เพราะมนุษย์ที่แท้นั้น ล้วนมีแต่ขวากหนามกั้น</p><p>ใช่จะผ่านไปได้ ตามแบบอย่างอันดีงามของสังคมปรารถนากันได้ ถ้วนทั่วทุกผู้คน </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>การเอาตัวรอด เป็นโจทย์ซึ่งง่ายดาย ที่ทำให้ผมค้นพบว่า ศาสตร์แห่งการทำนายทายทักคือเสน่ห์อันยิ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างกลางการเอาตัวรอดของชีวิตมนุษย์  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เราอยากล่วงรู้อนาคต เพื่อยืนในตำแหน่งอันถูกต้องเราไม่อยากก้าวผิดก้าวพลั้ง หรือพลาดไปจากความสำเร็จเหมือนนั่งอ่านแผนที่ของชีวิตอ่านทางล่วงหน้าก่อนชีวิตจะก้าวไป</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>ไม่ต้องนั่งเถียงกันถึงความร่ำรวย จากความสุข จากความรัก ได้ไออุ่นคนรัก ได้ประสบกับหน้าที่การงานอันสำเร็จ การเงินการทองไม่ขาดมือ ไม่ต้องแบกไหว้วานหยิบยืมใคร หรือแม้เพียงอารมณ์ตนเอง ที่ไม่อาจถอนหายใจแรงเพราะทนทุกข์  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ความจริงเบื้องต้นก่อนทำนายทายทัก</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>เราทุกคนต่างรู้ว่า ตัวตนของเรา เป็นเช่นไร  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>แต่เราก็ยังอยากมีกระจก คอยสะท้อนมุมมองเหล่านั้นออกมา เพราะบางเรื่องบางราว และบางประโยคในชีวิต คือสิ่งที่เราไม่อยากบอกตัวเอง พยายามลืมเลือนไปบ้าง ไม่ยากตอบในเวลาที่มีความสุขบ้าง จึงกลายเป็นว่า เราต้องให้คนอื่นคอยตอบสิ่งในใจเหล่านั้น</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>เจ้าชายแขกขาว กล่าวว่า   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>การรู้จักตนเองนั้น คือคำตอบอันประเสริฐสุด </p><p>ในการดำรงตนท่ามกลางความจริงของโลก </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เราทุกคนก็ต่างรับรู้</p><p>   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>แต่ในท่ามกลางความรับรู้ เราก็รู้ว่า มันยากเย็นเพียงใดในการเท่าทันตน เท่าทันความฉ้อฉลของใจเราเอง ในท่ามกลางความอยาก ความต้องการปรารถนา และใจที่ยังเป็นสัตว์ป่า</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>ไม่ใช่ความผิดในทางปัญญา หากจะถกเถียงกันในเรื่องสัตว์ป่าในตัวตนของผู้คน   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>แต่อาจไม่งาม และยอมรับไม่ได้ หากเรื่องราวเหล่านั้น หลุดรอดพ้นภาพลักษณ์อันดีงามในชีวิตตนเอง ไปสู่การตีความของผู้อื่น  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เพราะเราทุกคนต่างอยากเป็นที่รักของคนอื่น </p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>อยากให้คนอื่นชื่นชมชื่นชอบ ปรารถนาความสำเร็จจากการยอมรับของผู้คนรอบข้าง ของสังคม ของเมือง ของมหานครขนาดใหญ่ หรือของโลกนี้ จะว่าขนาดในการยอมรับ หรืออยากให้สิ่งภายนอกยอมรับนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายในใจของแต่ละคน บ้างก็กรอบใหญ่มาก ขนาดจักรวาลยังยั้งปรารถนาไม่อยู่ บ้างก็เล็กน้อยง่าย แค่เพียงได้มีโอกาสหายใจในแต่ละนาที ก็มีความสุข </p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ล้วนวัดกันไม่ได้ เทียบเคียงได้ แต่อย่าเปรียบเทียบ</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เช่นกันของชีวิตผู้คน ซึ่งล้วนแตกต่างกันทั้งสิ้น จะแตกต่างกันตั้งแต่หน้าตา ชีวิต จิตใจ ลมหายใจ หรือรายทางชีวิต จะปรารถนาก้าวย่างอันแตกต่างเพียงใด จะปรารถนาจุดจบเช่นไรในชีวิต ทั้งหมดล้วนแตกต่าง</p><p>ตามแต่ความเชื่อว่า สิ่งที่ทำนั้น จะนำพาความสุขมาสู่ชีวิตจิตใจ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>อาจเป็นเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้น ที่ทำให้มนุษย์คล้ายคลึง <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เมื่อมนุษย์โดยทั่วไป ล้วนปรารถนาความสุข</p><p>หลังอ่านเรื่องราวในชีวิตของนักหนังสือพิมพ์รุ่นใหญ่ท่านนั้นจบลง ครั้งแล้วครั้งเล่า อ่านและอ่าน วนไปวนมา พอหลายปีเข้าผมก็พบว่า ในท่ามกลางความยากลำบาก และชีวิตอันผกผัน ที่บ่อยครั้งตนเองก็ไม่ได้กระทำ และนำพาความทุกข์ยากมาสู่ชีวิต ใยชีวิตต้องเป็นเช่นนั้น  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>คำตอบในการถามหาที่ทางของชีวิตตนเองนั้น หรือทำไมต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องตกเป็นหน้าที่ของการทำนายทายทัก</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ในเมื่อศาสตร์อื่นไม่อาจกำหนด ไม่อาจอธิบาย หรือไม่อาจเฉลยปริศนาอันเจ็บปวดในใจได้</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>รอยพับรอยเหี่ยวย่น ความอวบอูมของผิวเนื้อ สีสันความเปล่งปลั่งหมองคล้ำ ความสูงยาวสั้นเตี้ย หรืออาภรณ์ใดควรเหมาะสมกับตน ดวงดาวและเวลา เลขผานาที และความชื่นชอบของสัญลักษณ์ในชีวิต จากตัวเลข เป็นตัวอักษร และสัญลักษณ์เทพเจ้า หรืออีกมากมายของเครื่องมือค้นหาอนาคต  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>การทำนายทายทัก ล้วนปิดช่องว่างในใจผู้คนได้</p><p>ปิดช่องว่างแห่งความหวาดหวั่น </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ปิดช่องทางแห่งความไม่รู้ </p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เมื่อมองไปข้างหน้าถึงเส้นทางทอดยาว ที่แม้ก้าวผ่านมานาน ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดี แล้วสิ่งใดจะปลุกปลอบใจให้ก้าวเดินไปได้เล่า</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>หากมิใช่คำมั่นในการทำนายชีวิต  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ห้วงวัฎฎสังสารของชีวิตมนุษย์ ในท่ามกลางห้วงน้ำอันยิ่งใหญ่ ในท่ามกลางการว่ายเวียนเพื่อไปสู่ฝั่งแห่งชีวิตนั้น ผู้คนล้วนมีคำตอบและท่าทางในการว่ายอันแตกต่าง</p><p>   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>เช่นกันที่หนึ่งในท่าการว่ายเวียนของชีวิต เป็นท่าทางจากกำกับด้วยบททำนาย  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>แม้รู้ว่าชีวิตมิใช่ของง่าย แต่คนเราจะเข้าใจอย่างจริงแท้ได้อย่างไร หากยังอยู่ในภาวะสุขสม ต้องรอจนกว่า คราบน้ำตาเปื้อนแก้มเปื้อนหมอนในทุกข้ามคืน ต้องตื่นขึ้นเพื่อรีบเข้าห้องน้ำแล้วแอบร้องไห้ เพราะไม่รู้ว่า จะก้าวพ้นความระทมทุกข์ในแต่ละวันของการตื่นได้อย่างไร</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>เมื่อความระทมทุกข์มาเยือน เราจะต้องตอบให้ได้ว่าจะก้าวพ้นไปอย่างไร   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>จะก้าวผ่านหรือหลีกหนี จะเผชิญหน้าหรือหลีกเร้น จะห่ำหั่นแบบองอาจ หรือต่อยแบบฉาบฉวย หรืออีกมากมายหลากวิธี ที่จะทำให้เราอยู่กับความทุกข์ และผ่านไปได้ </p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>วันนี้ ขณะยืนมองใบหน้าตนเองในกระจก ผมก็รับรู้ถึงรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า รับรู้ถึงใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิต จะผันแปรให้ใบหน้าต้องไปในทิศทางใด </p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>บางครั้งก็กลับมาคิดว่า คำรำพันที่เคยอ่าน เคยชื่นชมว่าดีว่างดงามนั้น มันช่างเจ็บปวดสำหรับชีวิตอย่างมาก  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>ในเมื่อหนทางที่แท้นั้นมีแต่ขวากหนามกั้น <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ขณะยืนมองใบหน้าตนเอง ผมคิดถึงแผนที่ในชีวิต </p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>คิดถึงแผนที่หลายใบที่ผ่านไปผ่านมา คิดว่าบนใบหน้านั้นช่างมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ที่สามารถบรรจุเรื่องราวต่างๆไว้ จากเพียงรอยเหี่ยวย่น แผลเป็น รอยคล้ำเหล่านั้น หลายที่หลายบนใบหน้าช่างมหัศจรรย์อย่างมาก หากสามารถบอกถึงตำแหน่งแห่งที่ในชีวิต</p><p>ไม่แปลกใจเลย ที่พบว่า ผู้คนมากมายต่างค้นคว้าศาสตร์จากเพียงใบหน้า </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ค้นคว้าหนทางแห่งอนาคต จากใบหน้าผู้คน </p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>เพื่อบอกกล่าวถึงเส้นทางที่ควรจะไป น่าจะเป็น หรือไม่ควรผ่านไป  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>ไม่แปลกใจที่รับรู้ว่า รอยบนใบหน้านั้น นอกจากจะบอกเราให้รู้ว่า เราแก่ขึ้น กร้านขึ้น ระทมหรืออิ่มเอิบใจ หรืออยู่ในภาวะใดของชีวิต    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>ไม่ผิดนักหากจะนั่งส่องกระจก ชะโงกดูใจตนเอง จากเพียงรอยบนใบหน้า <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>แค่เพียงวันนี้ผมส่องกระจก แล้วพบว่าตัวเองแก่ขึ้น จนเหมือนรอยยับย่นบนแผนที่</p><p>แค่เพียงวันนี้ ผมรู้สึกว่า บางครั้งศาสตร์แห่งการทำนายทายทัก อาจไม่ใช่เพียงยาใจ สำหรับปลุกปลอบความระทดระทวยของผู้คน แต่อาจเป็นคำตอบที่พระเจ้าได้ประทานให้เรา แนบติดตัวเรามา   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เหมือนเป็นแผนที่ชีวิต</p><p>ให้เราได้นั่งอ่านตัวเอง ในทุกวันที่ล้างหน้ากับกระจก</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สู่ฝันอันยิ่งใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#mask#ความเรียง#patricia church#www.maskproject.com#แผนที่บนใบหน้า#ทำนายทายทัก

หมายเลขบันทึก: 125810, เขียน: 06 Sep 2007 @ 21:57 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

sasinanda
IP: xxx.121.193.158
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

P

กำลังจะออกไปธุระ แต่มาอ่านเข้า เลยขอคุยด้วยเล็กๆ

แผนที่ชีวิตจากใบหน้าผู้คน เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีคนศึกษาและมาทำนายกัน ก็ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง ตามสถิติ

แต่แผนที่ชีวิต จริงๆของเรา คงจะเป็นการมีชีวิตอยู่ ที่ทุกคนอยากจะอยู่อย่างมีความสุข

แต่เอาเข้าจริง กลับป็นการต้องแก้ปัญหาสารพัด ทั้ง ส่วนตัว และในงาน บางอย่างแก้ได้ บางอย่างแก้ไม่ได้ บางทีก็เกิดการขัดแย้งกันในกลุ่มค่ะ

ซึ่งนั่นคือ ธรรมชาติของปัญหา

วิธีแก้ความขัดแย้งในความเห็นของดิฉัน อย่างหนึ่ง ที่พอแก้ได้ คือ เอาเรื่องศาสนาเข้ามาแก้ :::ความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

เพิ่งเข้ามาอ่านค่ะ..อ่านจบแล้วก็ให้รู้สึกชื่นชมผู้เขียนที่ใช้คำเพราะและกินความหมายดีจัง...เป็นคนขัดๆเขินๆเมื่อจะดูหมอ/ปรึกษาโหราจารย์..มันจะมีความคิดแย้งๆว่าเราจะไปถามคนอื่นในบางเรื่องที่เราเองเท่านั้นที่ต้องตัดสินใจ/เลือกเองเพราะอะไร...อ่านบทความนี้จบแล้ววูบความคิดแรกนึกไปถึงแนวคิดการมองมนุษย์ของนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่ชื่อคาร์ล โรเจอร์ ที่ว่ามนุษย์มีจุดหมายที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นFunctional Person เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ หากการเอาตัวรอดของเราเพื่อจะทำให้มี/รู้สึกว่าเป็นคนที่ดี หรือ บุคคลที่สมบูรณ์ มันกลับกลายทำให้เราลดความมั่นใจและมั่นคงในตนเองลงไป..สิ่งนั้นไม่น่าจะใช่ความจริงแท้ หรือ ความสมบูรณ์...แล้วก็เลยนึกไปถึงข้อความช่วงท้ายในหนังแฮรี่ พอตเตอร์ภาคที่4ที่ว่า..เราสามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่ง่าย หรือ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง นั้นขึ้นอยู่กับตัวของเรา...การค้นหาตนของคนแต่ละคนมีเส้นทางและหนทางที่หลายหลากและมีเสน่ห์น่าติดตามจริงๆ....