การทำตารางความสัมพันธ์ของการทำวิจัย วิทยานิพนธ์

ทองสง่า
ตารางความสัมพันธ์ถือเป็น mind mipping ที่สำคัญ

              กระบวนการของการทำวิทยานิพนธ์ นิสิต นักศึกษาจะต้องทำการเสนอเค้าโครงของวิทยานิพนธ์หรือปกป้อง (Defense) เค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งควรเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อย่างละเอียด เพราะจะช่วยให้ทำการวิจัยได้รัดกุม มีคุณภาพและป้องกันความผิดพลาด แต่อย่างไรก็ตามมักจะพบข้อบกพร่องหลายประการเกี่ยวกับความมุ่งหมายกับสมมติฐานไม่สอดคล้อง หาสถิติทดสอบไม่ได้ เมื่อขึ้นสอบปกป้อง (Defense) ทำให้นิสิต นักศึกษาหลายท่านไม่สามารถตอบคำถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ เพราะขาดการตรวจสอบที่เป็นระบบ เพื่อลดปัญหาและข้อบกพร่องดังกล่าว ทำให้นิสิต นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นในการสอบ กิจกรรมหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากในการตรวจสอบคุณภาพเค้าโครงวิทยานิพนธ์คือ การทำตารางความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งหมาย สมมติฐาน สถิติที่ใช้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับตารางนี้จะใช้ได้ถึงขั้นการอภิปรายผล เพราะมักจะพบปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ทุกคนมองข้าม นิสิต นักศึกษาอภิปรายผลไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย อภิปรายผลไม่เรียงตามความมุ่งหมายของการวิจัย ยกเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากที่อื่นมาอ้างอิงซึ่งไม่มีในบทที่ 2 ซึ่งแท้จริงควรจะเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นิสิตหามาจากบทที่ 2 ที่สำคัญไม่สามารถแยกแยะงานวิจัยใดสอดคล้องกับผลการวิจัยของตนเอง ทำให้อภิปรายผลได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นการทำตารางดังกล่าวจะขจัดปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดซึ่งลักษณะและรายละเอียดของตารางมีดังนี้   

                 1. ตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งหมาย สมมติฐาน สถิติที่ใช้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                  2. นิสิต นักศึกษา ที่ทำวิทยานิพนธ์จะต้องเขียนระบุความมุ่งหมายของการวิจัย (หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย) ข้อแรกลงในช่องดังกล่าวของตาราง พิจารณาว่ามีสมมติฐานสำหรับความมุ่งหมาย (หรือวัตถุประสงค์) ข้อนี้หรือไม่ เป็นสมมติฐานลำดับที่เท่าใด เขียนลำดับและสมมติฐานดังกล่าวในช่องสมมติฐานในการวิจัยที่ตรงกันกับจุดมุ่งหมายข้อ 1 นี้ (ถ้าไม่มีสมมติฐานก็เว้นช่องนี้ไว้)

                 3. พิจารณาว่าจะใช้สถิติวิเคราะห์ชนิดใดในการตอบความมุ่งหมายข้อ 1 เขียนระบุสถิติชนิดนั้นลงในช่องสถิติที่ใช้วิเคราะห์ 4.ในช่องผลการวิจัย ให้นิสิต นักศึกษา พิจารณาจากงานวิจัยในบทที่ 2 หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ว่ามีงานวิจัยของใครบ้างที่พบผลสอดคล้องกับสมมติฐาน ในการวิจัยที่นิสิต นักศึกษาได้กำหนดไว้ งานวิจัยของใครที่พบผลไม่สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย โดยเขียนชื่อผู้วิจัยลงในช่องดังกล่าวดำเนินการเช่นนี้ตามลำดับจนครบทุกข้อความมุ่งหมายของการวิจัย

ทองสง่า  ผ่องแผ้ว

5/09/2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#วิทยานิพนธ์#ความสัมพันธ์#การตรวจสอบ#การเขียนวิทยานิพนธ์#การเขียนวิจัย

หมายเลขบันทึก: 125514, เขียน: 06 Sep 2007 @ 10:21 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดา
IP: xxx.133.154.68
เขียนเมื่อ 

ทำวิจัยผลงานทางวิชาการ(วิทยฐานะ)ทำไมผ่านอยากค่ะ