ในงานวัน กศน. นราธิวาส มีผลไม้ที่ขึ้นขื่อของจังหวัด คือ ลองกอง ซึ่งขณะนี้ราคาถูกมาก เพียง กิโลกรัมละ 5 - 10 บาท อยากจะขอเชิญชวนท่านไปช่วยอุดหนุนชาวนราธิวาสด้วยค่ะ