แลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีอบรมอาสาสมัรเกษตร

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร

เมื่อวันที่ 22 และ 28 สิงหาคม 2550 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาให้เกษตรกรเป็นมืออาชีพในการผลิต สิ่งที่ประทับใจจากการจัดอบรมฯ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาสาสมัครที่เข้าอบรม ซึ่งผู้จัดได้เปิดเวมีการเสวนาของอาสาสมัครเกษตร ในประเด็น  "เมื่อเป็นอาสามัครเกษตรจะทำอะไรอย่างไร" ทำให้รู้ว่าอาสาสมัครเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนนั้น เขาคิดอย่างไรกับบทบาทอาสาสมัคร

 จากการเสวนา สรุปได้ว่า อาสาสมัครเกษตรไม่ใช่บทบาทหน้าที่ใหม่ เพียงแต่ ตั้งชื่อใหม่ การทำงานของอาสาสมัครเกษตร(เกษตรกรผู้นำ) ในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบนั้นก็คือเกษตรอาสา หรือเกษตรผู้นำ   ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือประสานงานระหว่างเกษตรกรในชุมชนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นก็คือ การสนับสนุนหรือการเสริมหนุนของภาครัฐไม่ต่อเนื่อง และควรจะให้ความสำคัญในเรื่องบทบาท หน้าที่ และสิ่งตอบแทนตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2548

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรเมืองแปะ

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#อาสาสมัครเกษตร

หมายเลขบันทึก: 125241, เขียน: 05 Sep 2007 @ 13:36 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 13:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)