ICT สำหรับผู้บริหาร (Weblog)

lalin
"คน" สำคัญยิ่งที่ต้องพัฒนา เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

สรุปสาระสำคัญ : -

การจัดการความรู้กับการสื่อสารบน Internet สิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการขององค์การหรือคนที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญ คือต้องนำองค์ความรู้ท่มีหรือได้พัฒนาแล้ว นำออกมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือระบบได้ทั้งหมด ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาช่วย ได้แก่ การบริหาร คน แรงจูงใจ โครงสร้าง และกระบวนการทำงาน เป็นตัวสนับสนุนให้การจัดการความรู้ ประสบผลสำเร็จ จึงกล่าวได้ว่า การจัดการความรู้ "คน" สำคัญที่สุด ส่วนข้อดีของการใช้  ICT คือ ลดความยุ่งยาก การเดินทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น โต้ตอบและแสดงความคิดเห็นได้ทันที พร้อมทั้งสามารถบันทึก เก็บข้อมูลได้ตามต้องการ ดังนั้น คำว่า Blog หรือ Weblog คิอ การบันทึกบทความของตนเองลงบนเว็บไซด์ โดยครอบคลุมได้ทุกเรื่อง และสามารถเรียกดูได้ทันที

แนวทางการนำไปใช้ในการบริหาร
1. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3.ให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มี Blog ของตนเอง
4.หาข้อตกลงร่วมกันในการเขียนเนื้อหาลงใน Bolg เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5.สรุปผลที่ได้เรียนรู้รายบุคคลในแต่ละไตรมาส (3 เดือน)
ผอ.ลลินทิพย์  ศุภพฤกษ์
12.00 น. / 5 ก.ย.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไป กับ กศน.ถลาง

คำสำคัญ (Tags)#ict

หมายเลขบันทึก: 125188, เขียน: 05 Sep 2007 @ 12:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ยินดีต้อนรับสู่ Gotoknow ครับ พรุ่งนี้พบกันในการเขียนเว็บบล็อก ขอให้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กศน.ยุคใหม่ที่ใช้การจัดการความรู้เป็นฐานในการพัฒนาคนและองค์การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กศน.ครับ
เขียนเมื่อ 
P  เสมือนหนึ่งได้คุยกับผอ.ดิศกุล โดยตรงเลยค่ะ ถ้ามีรูปถ่ายที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ไหน ผอ.ส่งให้ดูด้วยน่ะค่ะ
สวัสดีครับ
   ผมอบรมรุ่น 5 กำลังทดลอง ยินดีได้ที่รู้จัก ครับ