จุดประกายสมองแห่งการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

*ครูป้าหญิง

.............................................................................................................................

                 ทำไมเด็กไทยจึงมีปัญหาด้านความคิด  ทำไมคนไทยคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆไม่ได้   ทำไมเด็กไทยเรียนมากมายที่สุดในโลก  แต่ผลการวิจัยต่างๆล้วนแต่พบว่าศักยภาพคนไทยอยู่อันดับเกือบสุดท้าย  ( พท.พญ.กมลพรรณ  ชีวพันศรี. สมองกับการเรียนรู้. )      แรกเกิดสมองหนักประมาณ 1ปอนด์และเจริญเติบโตเต็มที่ 3 ปอนด์เมื่ออายุ 18- 20  ปี   เมื่อแรกเกิดจำนวนเซลล์สมองมีประมาณหนึ่งแสนล้านเชลล์  มีสายใยประสาทเชื่อมโยงถึงกันบ้างแต่ไม่มากนักเมื่อเด็กเติบโตจำนวนเชลล์สมองไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่จะขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาทเพื่อเชื่อมระหว่างเชลล์ทำให้เกิดการเรียนรู้   เกิดการทำงานของสมอง  โดยเส้นใยประสาทจะเกิดขึ้นมากน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลยย่อมขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ของชีวิต  การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม   อาหารที่สมบูรณ์เหมาะสมกับวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโต  ซึ่งเด็กจะสร้างใยประสาทได้เร็วกว่าผู้ใหญ่  ถ้ายิ่งถูกกระตุ้นใช้บ่อยๆโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง  5 ( หู  ตา  จมูก  ลิ้น  และผิวหนัง  )         ย่อมทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น    การจุดประกายสมองของมนุษย์  ต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกเกิดเพราะเป็นวัยที่สมองมีการเจริญเติบโตมากที่สุด  การพัฒนาใยประสาทซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้เพราะใยประสาทเป็นตัวเชื่อมสมองทั้ง  2 ซีก ให้เกิดความสมดุลสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้และประสบการณ์ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดแห่งการเรียนรู้ทั่งปวง    ดังนั้น  ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กนั้น  พ่อแม่ผู้ปกครอง  ครู  และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กนั้นควรให้ความรักความอบอุ่น ( สัมผัสที่อบอุ่นและความสัมพันธ์ทางวาจา )  ทำให้เด็กเกิดความไว้วางใจ  และมีความสุข เด็กก็พร้อมที่จะเรียนรู้  และวางใจในโลกรอบตัว     

นำไปสู่ความมั่งคงทางจิตใจซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่อไป   เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น    เด็กจะไม่ชอบอยู่นิ่ง     เป็นวัยแห่งการเล่น  การคิด  อย่างอิสระ การเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ลงมือกระทำอย่างอิสระ         

ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้  การห้ามหรือการลงโทษจะมีผลให้เด็กขาดความกระตือรือร้น      ดังนั้นการมีปฏิกิริยาต่อสังคม  การเลี้ยงดูที่ดี  การสัมผัสที่อ่อนโยน  การทำงานที่ท้ายทายที่สนใจ  การเล่น การทำกิจกรรมกลุ่มล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองและใยประสาทไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงเรียนย่อมมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้น  เราควรให้ความรู้แก่เด็กเท่าที่จำเป็นสามารถนำไปใช้ได้และมีความหมายสำหรับเด็กเพื่อให้สมองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ไม่ให้มากเกินความจำเป็นสุดท้ายก็จำอะไรไม่ได้เมื่อโตขึ้น      เป็นการทำลายโอกาสในการพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการ      ความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบ   ดังที่เด็กเราเป็นกันในยุคปัจจุบันนี้

....................................................................................................................................

    * นางจีรพรรณ  นิสสภา   ศึกษานิเทศก์      กลุ่มงานวัดประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1          

                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดประกายสมองแห่งการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#จุดประกายสมองแห่งการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 125031, เขียน: 04 Sep 2007 @ 16:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตแสดงความเห็น เด็กไทยขาดการเรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติค่ะ ส่วนใหญ่เรียนเน้นไปทางทฤษฎีซะมากกว่าค่ะ