เวทีครูวิทย์ในดวงใจ

สุดยอดครู คือ ผู้ที่จุดประกาย สร้างแรงบันดาลให้แก่เด็ก

   “ครูวิทย์ฯ ในดวงใจ ที่สร้างสรรค์การสอนให้เด็กรักวิทยาศาสตร์”
โครงการเครือข่ายนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน
วันที่ 20-21 เมษายน 2550
ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน
วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม


         สุดยอดครู คือ ผู้ที่จุดประกาย สร้างแรงบันดาลให้แก่เด็ก
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)  ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ครูวิทย์ฯ ในดวงใจ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความภาคภูมิใจของการเป็นครูวิทย์ รวบรวมองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม โดยสมาชิกเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน

         ในส่วนของคุณครูผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านจะได้รับการคัดเลือกจากการเสนอชื่อจากเด็กนักเรียนที่ประสบความสำเร็จให้เป็น “ครูวิทย์ฯ ในดวงใจ” กระบวนการคัดเลือกที่ปราณีตและละเอียดอ่อนนี้ ทำให้มั่นใจว่าคุณครูทุกท่านที่ร่วมโครงการฯ เป็นครูวิทย์ฯ ในดวงใจตัวจริง

         ทีมงานผู้จัดงานเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานหลัก คือ บวท. สคส. และ ศจ. โดย บวท.เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับครูผ่านทางกระบวนการจัดการความรู้ ความร่วมมือกับ สคส. จึงเกิดขึ้น เนื่องจาก สคส. เป็นองค์กรที่บุกเบิกการจัดการความรู้ โดยใช้หลักการของการแบ่งปันที่มีความสุข และใช้ความคิดเชิงบวก       ในงานนี้ ศจ.จึงเข้ามาเป็นพันธมิตรเพราะการพัฒนาครูเป็นพันธกิจที่สำคัญของศูนย์ฯ

         ทีมงานประกอบด้วยวิทยากร "คุณอำนวย" "คุณลิขิต" ซึ่งมีความกระตือรือร้น มีความปราถนาที่จะเห็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยในทางที่ดี ได้มารวมตัวกัน และทำงานร่วมกันอย่างหนักก่อนการประชุมหลายเดือน เพื่อให้การประชุมออกมาเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และคุณครูได้ประโยชน์สูงสุด

         การแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นเป้าหมายในคราวนี้ คือ ความรู้ฝังลึก ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ เป็นภูมิปัญญา หรือเคล็ดวิชา ซึ่งเกิดมาจากการปฏิบัติจนชำนาญ การสะสมประสบการณ์ที่ยาวนาน มีการใช้วิจารณญาณ ปฏิภาณเฉพาะตัวที่สั่งสมบ่มเพาะจนกลายเป็นคุณครูที่เป็น สุดยอดครูวิทย์ฯ ในดวงใจของนักเรียน

         การแลกเปลี่ยนความรู้จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “เรื่องเล่าเร้าพลัง” เป็นเทคนิคการประชุมโดยใช้การเล่าเรื่องและผู้เล่าปลดปล่อยความรู้ออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ ซึ่งเป็นการปลดปล่อยที่ทรงพลัง ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร ชื่นชม เคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้เล่าและผู้ฟัง และผู้ฟังก็เปิดใจรับอย่างเต็มที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ครูวิทยาศาสตร์#บวท.#ครูวิทย์ในดวงใจ#มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 124804, เขียน: 04 Sep 2007 @ 08:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)