ผึ้งงานจะมีหน้าที่ กวาดบ้าน ให้อาหารตัวอ่อน ป้องกันรัง หาอาหาร