ผมใช้ KM ทำอะไรบ้างในงานในหน้าที่ใน ม. ขอนแก่น

การนำผลวิจัยสู่การใช้งานจริงในระดับชุมชน ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ต้นไม้ เกษตรอินทรีย์

 ตั้งแด่เขียนเรื่องลง G2K ผมยังไม่ได้เน้นเลยว่า ผมทำงานให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่อาจารย์แฮนดี้ขอให้ผมสรุปงานให้นั้น ผมจึงได้ถือโอกาสนำมาเสนอ ไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้เห็นว่า งานด้าน KM  ที่เกี่ยวข้องกับงานของผมนั้นมีอะไรบ้าง ดังนี้

 • ใช้ในกระบวนการเรียน การสอน ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยการสอดประสาน ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ในชุมชนเข้าด้วยกัน

 • โดยการ ตั้งประเด็นปัญหาและค้นหาคำตอบ (Problem based learning) ในวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรที่ดิน วนเกษตร และการวางแผนการใช้ที่ดิน ที่เป็นช่องว่างของความรู้ ทั้งในระดับวิชาการและชุมชน

 •   การใช้ KM ฝึกคิดและการทำรายงานที่สะท้อนการจัดการความรู้ ( Knowledge based learning) ลดการทำรายงานแบบ copy&paste

 •  การวัดและประเมินผลโดยการวัดความเข้าใจ ความรู้ และการนำไปใช้จริง ในชีวิตแต่ละคน (KM ธรรมชาติ)

  • สำหรับการใช้ KM ในงานวิจัยนั้น ได้เน้น

 •   Participatory action research ที่ใช้การประสานความรู้ใหม่ และเก่าอย่างได้สมดุลและต่อเนื่องในระดับชุมชน และระดับครัวเรือน

 •   การวิเคราะห์ปัญหาที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐานคิด และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเจ้าของพื้นที่ที่ต้องการแก้ปัญหาโดยตรง และทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของเขาเอง

 •   ทำงานวิจัยเชื่อมโยงระดับครัวเรือน ชุมชน ที่เชื่อมโยงกับนโยบาย

 •   การสร้างพันธมิตรวิจัย

 •  การนำผลวิจัยสู่การใช้งานจริงในระดับชุมชน ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ต้นไม้ เกษตรอินทรีย์

 

  • งานบริการสังคม

·         การได้ทำงานประสานในรูปแบบต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ และนำองค์ความรู้มาเชื่อมโยงกัน

·         การทำงานพัฒนาเชื่อมกับชุมชนในเครือข่ายปราชญ์อีสาน  

 •          การทำแปลงเรียนรู้ เพื่อกา รฟื้นฟูทรัพยากร และเกษตรอินทรีย์

 •   การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน

นี่ก็เป้นบทสรุป  คร่าวๆ เผื่อเป็นประเด็นที่จะหารือ และพัฒนากันต่อๆไป ครับ

ขอบตุณมากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้เพื่อชีวิต#มหาชีวาลัยอีสาน#kmr#km ธรรมชาติ#พัฒนบูรณาการศาตร์

หมายเลขบันทึก: 124766, เขียน: 03 Sep 2007 @ 23:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)