Philippine Academy of Rehabilitation Medicine

Sukajan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
PARM midyear meeting

การประชุม Philippine Academy of Rehabilitation Medicine (PARM midyear meeting)

วันที่ 31  สิงหาคม 2550

ณ โรงแรม Peninsula กรุง มะนิลา

 มีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม  4 ท่าน  คือ1.      ศ.กิตติคุณ นพ.เสก   อักษรานุเคราะห์2.      ศ.พญ.อารีรัตน์   สุพุทธิธาดา3.      ผศ.นพ.วิษณุ   กัมทรทิพย์4.      พญ.สุขจันทร์   พงษ์ประไพ          นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากประเทศฮ่องกง อีก 1 ท่าน คือ Dr. Leonard  SW Li  

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการกลางปี จำนวน 1 วัน  โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชาวฟิลิปปินส์ เข้าร่วม ประชุมประมาณ 150 คน  ระหว่างอาหารค่ำ ได้เชิญที่ปรึกษาการเงิน มาบรรยายเรื่อง เทคนิคการสะสมเงินให้งอกเงย  และจบด้วยงานปาร์ตี้ ซึ่งมีรายการแสดงของแพทย์ประจำบ้าน  ประกวดการแต่งกายยุค 80  และฟังเพลง  เต้นรำ  วงดนตรีที่มาแสดงเป็นแพทย์สาขาต่าง ๆ มารวมตัวกัน  นักร้องชาย หญิง เป็นแพทย์ทั้งหมด

 ศ.กิตติคุณ นพ.เสก   อักษรานุเคราะห์  ได้บรรยายเรื่อง  Moderation of Exercise for Health and Preventing Debilitated disease  ศ.พญ.อารีรัตน์   สุพุทธิธาดา   บรรยายเรื่อง Update on Spasticity  แล้วตามด้วย Video demonstration ผศ.นพ.วิษณุ   กัมทรทิพย์   บรรยายเรื่อง Patient demonstration on Interventional Techniques for Spasticity Management โดย พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ  เป็นผู้ประสานงานประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมคราวนี้

1.      ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยกัน หลังการ

บรรยาย มีการซักถามกันอย่างกว้างขวาง2.      สร้างเครือข่ายระหว่างแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับเอเชีย ซึ่งครั้งนี้ ผศ.นพ.วิษณุ   กัมทรทิพย์  ได้ปรึกษา เตรียมงานการประชุมนานาชาติ 3 ประเทศ คือ ไทย  ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง  Tripartied Neuro – Rehabilitation ซึ่งจะจัดเดือนมีนาคม 2551 เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์3.      ได้ปรึกษา แลกเปลี่ยน เรื่องการดูงานระหว่างกัน โดยปลายปีนี้ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชาวฟิลิปปินส์ จะวางแผนมาดูงานด้านกายอุปกรณ์เสริม และเทียม ในประเทศไทย4. ได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น ตั้งแต่วันไป ถึงวันกลับ  ซึ่งวัฒนธรรมการดูแล ต้อนรับแบบนี้เป็นจุดแข็งของชาวเอเชีย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน  ซึ่งจะหาไม่ได้ เมื่อไปประชุมในประเทศแถบตะวันตก      5.  ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชาวฟิลิปปินส์  ซึ่งมีความสนิทสนมกลมเกลียว (Unity) กันเป็นอย่างดี  แสดงความภาคภูมิใจในการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยการพูดตอกย้ำ แต่งเพลงให้กับองค์กร โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเอง มีความสนุกสนาน ร่าเริง เป็นศิลปิน  แต่มีความมาดมั่น เวลายืนบนเวที      6.  เรียนรู้การทำงานของคณะกรรมการบริหาร ของ PARM โดยการจะไต่เต้าขึ้นไปเป็นประธานของ PARM จะต้องเริ่มงานจากการเป็นกรรมการ  เหรัญญิก  เลขา ก่อน แล้วค่อย ๆ ไต่ระดับไปเป็นรองประธาน คนที่ 2 ตามมาด้วยรองประธาน คนที่ 1 แล้วจึงขึ้นไปเป็นประธาน ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างดี ไม่ต่ำกว่า 5 6 ปี เสียก่อน      นอกจากนี้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทุกคน ที่มาเข้าร่วมประชุมเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น  สำหรับค่าที่พัก ทาง PARM จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด  ก็เป็นแรงจูงใจให้แพทย์ มาเข้าร่วมประชุมได้มาก  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rehab

คำสำคัญ (Tags)#parm midyear meeting

หมายเลขบันทึก: 124703, เขียน: 03 Sep 2007 @ 18:04 (), แก้ไข: 02 May 2012 @ 00:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)