เชิญประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย UKM นัดพิเศษ

         จากการพูดคุยใน Business Meeting ระหว่างการร่วมกิจกรรม UKM 11 ที่ มรม.มหาสารคามเป็นเจ้าภาพ   มีหัวข้อการพูดคุยที่สำคัญ  คือ  การตกลงร่วมกันที่จะให้มีการลงนามเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (University  Knowledge  Management, UKM) ออกไปอีก 3 ปี   แต่ขอให้การปรับรูปแบบกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรมหลัก  คือ

         กิจกรรมที่ 1.  Business meeting  เป็นเวทีให้ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัยประชุมปรึกษาหารือกันได้ตลอดเวลาตามความจำเป็นซึ่งอาจจะแทรกอยู่ในกิจกรรมที่ 2 และ 3

         กิจกรรมที่ 2.  Core team experience sharing  เป็นเวทีสำหรับแกนนำ  (ประมาณ 10 – 20 คน)  ที่นำ KM ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ KM  implementation  อาจจะปีละ 1 - 2 ครั้งหรือมากกว่านั้น   โดยอาจจะแทรกอยู่ในกิจกรรมที่ 3

         กิจกรรมที่ 3.  Best practice sharing  เป็นเวทีให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้นำเอาผลของการประยุกต์ใช้ KM ที่โดดเด่นของตนเองมาทำการ show & share โดยเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานอาจจะปีละ 1 – 2 ครั้ง  พร้อมทั้งเชิญผู้สนใจจากภายนอกเครือข่ายมาเข้าร่วมเรียนรู้ร่วมกันด้วย  (รูปแบบอาจจะคล้ายกันกับงาน “มหกรรม KM ภูมิภาค” ที่ มน.  จะจัดในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2550 นี้)

         ดังนั้น  เพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเพื่อปรึกษาหารือกันในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม  มน. จึงขอเรียนเชิญผู้ประสานงานเครือข่าย UKM จากทุก ม.   เข้าร่วมประชุมนัดพิเศษร่วมกันระหว่างงาน  “มหกรรม KM ภูมิภาค” ที่ มน.  (28 – 29 ก.ย. 50)  โดยจะประชุมร่วมกันในวันที่ 28 กันยายน 2550  เวลา 18.00 น. – 20.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์  ชั้น 3 อาคารสิรินธร  (โรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ

         สำหรับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการทาง มน. จะได้จัดส่งให้กับท่านทาง FAX ภายในวันพรุ่งนี้  และจัดส่งตัวจริงไปทางไปรษณีย์ EMS  ต่อไปค่ะ

         ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

         ตูน มน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#ukm#ผู้ประสานงานเครือข่าย#มหกรรม km ภูมิภาค#business meeting#นัดพิเศษ

หมายเลขบันทึก: 124682, เขียน: 03 Sep 2007 @ 16:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • รับทราบ
  • ขอบคุณครับ...ตูน
เขียนเมื่อ 

ตามท่านแพนด้า มารับทราบค่ะ...ม.สงขลานครินทร์
ท่านรองวรัญ ตันชัยสวัสดิ์ และคุณเมตตา แถมน้องน้อย...คุณอชิดาอีก นะคะ

มีการบ้านทำอีกแล้ว

ขอบคุณครับ

  • ขอบพระคุณท่านอาจารย์แพนด้า  พี่เมตตา  และคุณวิชิตค่ะ
  • แล้วพบกันวันงาน  (หรือก่อนงานได้ยิ่งดีค่ะ)

    + + สู้. สู้. ค่ะ + +