การบริหารหลักสูตร

การบริหารหลักสูตร

การบริหารหลักสูตร เป็นกระบวนการบริหารที่มีองค์ประกอบการบริหารที่เกี่ยวพันกัน 2 ประเภทคือเป็นการบริหารวิชาการและการบริหารทั่วไปควบคู่กันเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลากหลายจึงจะทำให้การจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย หลักสูตรถือเป็นหัวใจในการดำเนินงานจัดการศึกษาที่จะกำหนดเส้นทางหรือเข็มทิศที่จะนำทางให้การจัดการศึกษาเดินไปในทิศทางใด ดังนั้น การบริหารหลักสูตรจึงต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็นในทุก ๆ ด้านดังนี้คือ  หลักการและจุดหมาย  สภาพแวดล้อมและความพร้อมของโรงเรียน   ระบบการนำหลักสูตรไปใช้ตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร    การจัดแผนการเรียน  การจัด ชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน    การจัดทำแผนการเรียนรู้ สื่อ แหล่งการเรียนรู้และเอกสารการสอน การวัดผลประเมินผล การนิเทศติดตาม    สิ้นสุดที่การประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อนำผลการประเมินไปวิเคราะห์ในการปรับปรุงพัฒนาหรือยกเลิกการใช้หลักสูตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารหลักสูตร

หมายเลขบันทึก: 124146, เขียน: 01 Sep 2007 @ 22:08 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

go
IP: xxx.29.33.202
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ