สวนสักแห่งความจงรักภักดี

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“สวนสักแห่งความจงรักภักดี” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา และสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

   

เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  ศ. ดร. เกษม  จันทร์แก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เป็นประธานพิธีปลูกต้นสัก   จำนวน800  ต้น  บนพื้นที่ด้านทิศเหนือ  70  ไร่  ใน สวนสักแห่งความจงรักภักดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา  80  พรรษา  และสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร  สำหรับกล้าต้นสักที่นำมาปลูกได้จากการขยายพันธ์จากเมล็ดต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จฯ  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มายัง  จ.กำแพงเพชร  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2510  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาร่วมปลูก  สวนสักแห่งความจงรักภักดี นับพันคน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (0)