ทำระบบข้อมูลชุมชนจากกลุ่มให้รวมเป็นเครือข่ายและโตไปด้วยกระบวนการจัดการ

จากสิ่งที่คุณภีมได้ให้ข้อคิดหลายอย่างไว้นั้น ตอนนี้จะทำไปแต่ละเรื่องที่กำหนดระยะเวลาไว้ในการทำงานของแต่ละกลุ่ม ในการประชุมเครือข่ายครั้งที่แล้ว เพราะจะมีการประชุมทุกเดือนแต่ละเดือนพวกเราจะนำเอาเรื่องการทำงานของแต่ละกลุ่มมาร่วมแลกเปลี่ยนและพยายามให้ข้อคิดเห็นกันเป็นส่วนใหญ่  เมื่อวานทางประธานเครือข่ายออมบุญวันละหนึ่งบาทได้โทรมาถามเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของเทศบาลอุโมงค์ที่ทางกลุ่มดอนไชยอยากจะไปศึกษาดูงานเพราะเป็นสถานที่ไม่ไกลจากกลุ่มเครือข่ายมากนัก ดูรายละเอียดที่ได้อ่านและได้ศึกษาดูรู้สึกว่าเป็นการทำงานที่น่าจะเอามาเป็นตัวอย่างหลายเรื่อง

ในส่วนของเทศบาลให้ความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลอุโมงค์เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาในด้านงบประมาณ การบริหารจัดการที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนถ้าสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินมาด้วยคำพูดของนายกเทศมนตรีคนนี้ และทุกที่ได้นำไปเป็นต้นแบบที่จะศึกษาแล้วนำส่วนที่ดีมาประยุกต์กับกลุ่มของชุมชนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเป็นสิ่งที่น่าประทับใจสำหรับชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือที่มีการพัฒนาร่วมกัน

แต่องค์กรชุมชนเครือข่ายออมบุญวันละหนึ่งบาทฯ  มีการทำงานที่มีแต่ภาคประชาชนอย่างเดียว ยังไม่เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่นที่ชัดเจน หรือเป็นเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีฐานความคิดที่ไม่เหมือนกันจึงทำให้พวกเราต้องมีการพัฒนาด้วยทุนของชุมชนเอง

ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราอยากจะเห็นการพัฒนาที่รวมตัวกันคิดสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งในทุกๆ ด้านที่ชุมชนต้องการอาจล่าช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไร มันอาจจะเป็นการก้าวเดินของชุมชนที่คุณภีมอยากจะเห็นการเจริญที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก หรือส่วนราชการเข้ามาหนุนเสริม แต่บางเรื่องที่ส่วนราชการต้องเข้ามาช่วยและจำเป็นมากคือการอบรมการจัดการความรู้ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ชาวบ้านไม่มีมากพอที่จะอบรมให้ เช่นการอบรมในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการทำบัญชีของแต่ละกลุ่ม และสามารถรายงานฐานะของกลุ่มได้ด้วย ตรวจสอบง่ายขึ้น เมื่อมีความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับพิดชอบ ความตั้งใจ ตามคุณธรรมที่พวกเราตั้งใจไว้ สิ่งที่ชุมชนสามารถทำงานด้านพัฒนาทุกเรื่องที่ต้องการอาจจะไม่เป็นเรื่องที่อยาก แต่คงต้องใช้เวลาในการทำงาน

อีกไม่นานคงจะรายงานความก้าวหน้าให้ได้ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มและชัดเจนมากขึ้นกว่านี้

รายงานของกล่มที่อยู่ในเครือข่ายองค์กรชุมชน "ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน" จังหวัดลำปาง (โซนใต้) เป็นการรายงานที่เริ่มต้นของทุกกลุ่ม และจะรายงานถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ที่พวกเราเคยเก็บข้อมูลด้วยตนเองอยู่แล้ว

กล่มชุมชนบ้านดอนไชย จากสมาชิกเริ่มต้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 มีจำนวนสมาชิกอยู่  262  คน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2550 มีสมาชิกอยู่  2681  คน

จำนวนเงินที่เก็บออมจากสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2550

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50บาท/คน  จำนวนเงิน    133,782   บาท

ค่าสมทบรายปี 50บาท/คน/ปี          จำนวนเงิน   432,850   บาท

เงินออมวันหนึ่งบาท                         จำนวนเงิน 2,153,732  บาท

รวมเงินที่สามารถนำมารวมเป็นกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกของกลุ่มชุมชนบ้านดอนไชย   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,720,364  บาท

รายงานการจัดสวัสดิการของกลุ่มชุมชนบ้านดอนไชย ได้จัดไปแล้วหลายเรื่องตามรายละเอียดดังนี้

1  ค่าทำขวัญบุตร   จำนวน 14 ราย  เป็นจำนวนเงิน  7,000  บาท

2. ค่าเยี่ยมไข้ (เจ็บ) จำนวน 432 ราย  เป็นจำนวนเงิน  152,000  บาท

3. เงินสงเคราะห์ (ตาย) จำนวน 129  ราย เป็นจำนวนเงิน 1,064,778  บาท

4. ผู้ด้อยโอกาส (พิการ) จำนวน  4  ราย  เป็นจำนวนเงิน  2,006  บาท

5.  เพื่อการศึกษา  จำนวน  5  ราย  เป็นจำนวนเงิน   13,610  บาท

6.  วิสาหกิจชุมชน  จำนวน  1  ราย  เป็นจำนวนเงิน   20,000  บาท

7.  ร้านค้าชุมชน  (คนทำงาน) ให้ทุนไปดำเนินกิจการสำหรับคนทำงาน 100,000  บาท 

จากการจัดสวัสดิการบางเรื่องทางกลุ่มได้นำมาวิเคราะห์และได้เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์ดูแล้วจึงเปลี่ยนแปลงให้เงินสงเคราะห์ใหม่โอกาสหน้าจะเข้ามาเขียนรายงานของกลุ่มอื่นให้ดูการเปลี่ยนของแต่ละกลุ่มด้วยจะพยายามรายงานให้ได้จนถึงเดือนปัจจุบัน ตอนนี้เอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วมารายงานให้ก่อนนะคะ

นกน้อยทำรังแต่พอตัว (ชุมชนน่าอยู่)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-donchaithoen

คำสำคัญ (Tags)#การขยายผลที่เกิดจากความพยายาม

หมายเลขบันทึก: 123375, เขียน: 30 Aug 2007 @ 11:28 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผมเป็นสมาชิกข่าวของกลุ่มออมบุญ

ผมติดตามอ่านด้วยความสนใจมาโดยตลอด

ได้รับความรู้มากมาย ต้องขอบคุณคุณนกผู้ใจบุญ   อีกครั้ง

การช่วยเหลือกันในสมัยก่อนทั้งแรงงาน อาหาร   ความรู้(หมอยา ช่าง ฯลฯ) เมื่อต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางมากขึ้น การตั้งกลุ่มออมบุญเพียงวันละ1บาทก็มีอานิสงค์ทำให้ชุมชนได้ช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อน

เป็นเรื่องดีที่ควรขยายให้กว้างขวางยิ่งๆขึ้น

ฝากความระลึกถึงกรรมการเครือข่ายทุกท่านด้วยครับ

(ข้อมูลตั้งกลุ่มปีพ.ศ.น่าจะพิมพ์ผิด)