Routine to Research

งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

      ฉบับที่ผ่านมา เราทำความรู้จักกับ R2R เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">และในฉบับนี้ ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาที่น่าสนใจ ลองมาทบทวนขั้นตอนการทำวิจัยสถาบันจาก ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน กันก่อนนะคะ</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง</p><p></p><p>         และก็มาถึงตอนสำคัญของฉบับนี้เราจะพาไปรู้จักกับ การกำหนดปัญหาในการวิจัย     พร้อมแล้วก็ไปกันเลย        </p><p>       เรามาเริ่มทำความเข้าใจกันที่นิยามปัญหาวิจัยและตามด้วย การทำความรู้จักกับแหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยและหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกปัญหาวิจัยกันได้เลยค่ะ ส่วนใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูว่าจะใช้เกณฑ์อะไรดีนะคะ </p><p>        การนิยามปัญหาวิจัย หมายถึง การอธิบายปัญหาที่จะทำวิจัยให้ชัดเจน ประกอบด้วย  การเขียนชื่อเรื่องและองค์ประกอบที่ช่วยให้เข้าใจปัญหาการวิจัยอย่างกระจ่างชัด ได้แก่</p><p>       1. ชื่อเรื่องวิจัย</p><p>       2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา</p><p>       3. คำถามวิจัย</p><p>       4. วัตถุประสงค์การวิจัย</p><p>       5. ขอบเขตการวิจัย</p><p>       6. สมมุติฐานการวิจัย</p><p>       7. นิยามศัพท์เฉพาะ</p><p>       8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </p><p>แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย </p><p>         1.   เอกสาร ทฤษฎี (ในตำรา บทความในวารสาร)   </p><p>       2.   รายงานการวิจัย / บทคัดย่อวิทยานิพนธ์        </p><p>       3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ</p><p>       4.  เพื่อนร่วมงาน</p><p>       5.  การปฏิบัติงานในหน้าที่</p><p>       6.  การวิเคราะห์เหตุการณ์ในปัจจุบัน/อนาคต</p><p>       7.  การจัดสัมมนา  อภิปราย</p><p>       8.  หน่วยงานสถาบัน</p><p>เกณฑ์การเลือกปัญหาวิจัย  มี  4 เกณฑ์ใหญ่ คือ</p><p>           1.  เกณฑ์ของความสนใจ</p><p>       2.  เกณฑ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการประหยัด</p><p>       3.  เกณฑ์เกี่ยวกับความสามารถของผู้วิจัย</p><p>       4.  เกณฑ์ของความเป็นเอกลักษณ์ </p><p>ข้อผิดพลาดในการเลือกปัญหาวิจัย</p><p>      1.  เลือกหัวข้อปัญหาตามผู้อื่น</p><p>      2.  ปัญหากว้างเกินไป</p><p>      3.  เลือกปัญหาอย่างรีบร้อน</p><p>      4.  ขาดการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง </p><p>    สรุป ปัญหาวิจัย คือ…ชื่อเรื่องของงานวิจัย   </p><p>                     ก็บอกแล้วไง  วิจัยไม่ยากอย่างที่คิด </p><p> </p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน prathana

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

หมายเลขบันทึก: 123114, เขียน: 29 Aug 2007 @ 15:22 (), แก้ไข: 29 Apr 2012 @ 15:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

โดนใจจริง ๆ พี่กำลังทำสาระนิพนธ์อยู่พอดีครับ
นางสาว แฝงกมล เพชรเกลี้ยง
IP: xxx.173.154.6
เขียนเมื่อ 

กำลังหาเนื้อหามาประกอบการเรียนวิจัยเบื้องต้น ขอบคุณมากค่ะ

นางสาว แฝงกมล เพชรเกลี้ยง
IP: xxx.173.154.6
เขียนเมื่อ 

กำลังหาเนื้อหามาประกอบการเรียนวิจัยเบื้องต้น ขอบคุณมากค่ะ