การเยียมให้คำปรึกษาบันไดขั้นที่ 1 ศูนย์บำบัดยาเสพติดแม่ฮ่องสอน

สุดท้าย ต่อไปก็คือ DO เป็นการนำแนวทางที่กำหนดไว้มาปฏิบัติจริง หรือใช้อุปกรณ์ที่จัดหามา หรือ ปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมตามที่ตกลงกัน ซึ่งสำคัญที่สุด ทำให้กระบวนการทั้งหมดมีความหมาย ถ้าขาดตรงนี้ ทุกอย่างที่ทำไปก็ไร้ค่า เสียเวลาเปล่า

         ในวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2549 ผมได้ไปเยี่ยมให้คำปรึกษาบันไดขั้นที่ 1 แก่ศูนย์บำบัดยาเสพติดแม่ฮ่องสอน พบว่าจากการบรรยายเรื่องกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรมในครั้งที่แล้ว และได้มอบการบ้านในการทำกิจกรรม 5-6 กิจกรรมให้ไป ได้ทำให้ทางศูนย์บำบัดแม่ฮ่องสอนเกิดความสับสนอยู่พอสมควร มีเพียง กิจกรรม ทบทวนการติดเชื้อ เท่านั้นที่มีการทำกิจกรรมไปด้วยความเข้าใจ ส่วนกิจกรรมทบทวนข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา การทบทวนเครื่องชี้วัด มีการทบทวนแล้วแต่ยังทำไปด้วยความไม่เข้าใจอยู่บ้าง บางทีไม่ทราบว่า ทบทวนไปแล้ว จะทำอย่างไรต่อ              จึงได้ใช้เวลา 2 วันนี้ ทบทวนสิ่งที่ได้สอนไปแล้วอีกครั้ง อย่างช้าๆ โดยยึดหลักการสำคัญคือ PDCA หรือที่ทำจริงๆ คือ CAPD หรือ Check act plan do การทบทวนทั้งหมดก็คือการ Check ซึ่งต้องนำปัญหา โอกาสพัฒนาที่พบไป ACT (คิดหาวิธีการปรับปรุง ทดลองปรับปรุง ) จากนั้นก็ Plan (วารระบบ) กำหนดเป็นมาตรฐานการทำงาน จัดหาอุปกรณ์มาใช้ จัดสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเขียนเอกสาร แต่หมายถึงทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ส่วนการจะเขียนเป็นคู่มือ หรือเขียนเป็นมาตรฐานการทำงาน เป็นเพืยงเครื่องมือช่วยให้คนทำตาม ไม่จำเป็นต้องเขียนทุกครั้ง ไม่จำเป็นต้องเขียนเพื่อให้ใครมาตรวจ เขียนเมื่อเป็นประโยชน์เท่านั้น และสุดท้าย ต่อไปก็คือ DO เป็นการนำแนวทางที่กำหนดไว้มาปฏิบัติจริง หรือใช้อุปกรณ์ที่จัดหามา หรือ ปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมตามที่ตกลงกัน ซึ่งสำคัญที่สุด ทำให้กระบวนการทั้งหมดมีความหมาย ถ้าขาดตรงนี้ ทุกอย่างที่ทำไปก็ไร้ค่า เสียเวลาเปล่าสำหรับ เอกสารประกอบการสอน ให้Download ได้ที่ http://gotoknow.org/file/chumpon/qualityconcept1.twd แต่ต้องเปิดด้วย mind mapper นะครับ  หรือ อีกอัน เป็น powerpoint file  http://gotoknow.org/file/chumpon/qualityconcept1.ppt

ส่วนไฟล์นี้ เป็นตัวอย่าง  รายงานอุบัติการณ์ที่ใช้ในสถาบันธัญญารักษ์ครับ http://gotoknow.org/file/chumpon/Occurencu report1.pdf

ส่วนอีก File เป็น แบบฟอร์มการรายงาน adverse drug reaction ที่ธัญญารักษ์ใช้อยู่http://gotoknow.org/file/chumpon/ADR report.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)