การบริการของห้องสมุด

งานบริการหลัก / งานบริการอื่น ๆ / ระเบียบการยืม - คืน / เวลาทำการ

งานบริการหลักห้องสมุด

Ä    บริการยืม คืน  หนังสือทุกประเภท

-          หนังสือวิชาการ

-          หนังสือแบบเรียน

-          หนังสือนวนิยาย

-          หนังสือสำหรับเยาวชน

-          วารสาร ,นิตยสาร

-          สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ

Ä      บริการยืม คืน  สื่อทุกประเภท

-          VCD

-          CD

-          วิดีโอ

-          เทปคลาสเซท

Ä      บริการแนะนำข้อมูลข่าวสาร

Ä      บริการช่วยค้นคว้า ตอบคำถาม

Ä      บริการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ         

งานบริการอื่น ๆ  ของห้องสมุด

Ä     จัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ

Ä     ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐาน

Ä     เป็นศูนย์รวบรวมหนังสือบริจาค

Ä     กระจายสื่อต่าง ๆ  ที่ได้รับบริจาคให้กับแหล่งการเรียนรู้

Ä     ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รักการอ่านให้มากขึ้น

Ä     บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

Ä     มุมภาษาอังกฤษ

Ä     จัดส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก

Ä     จัดส่งเสริมกิจกรรมวัยผู้สูงอายุ

Ä     จัดการศึกษาทางไกลไทยคม

 

ระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

·       สำเนาทะเบียนบ้าน

·       รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

·       เงินบำรุงห้องสมุด  จำนวน  40  บาท / ปี    

ระเบียบการยืม - คืนหนังสือและสื่อ

·       ผู้มีสิทธิ์จะยืม  จะต้องเป็นเจ้าของสมาชิกเท่านั้น

·       ยืมได้ครั้งละ 4 เล่ม /  7  วัน

·       เกินกำหนดส่งปรับวันละ  2  บาท / เล่ม

·       ทำหนังสือหายหรือชำรุด  ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามระเบียบ

 

เวลาทำการของห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง

เปิดบริการทุกวันจันทร์  -  วันอาทิตย์

เวลา  08.30 - 16.30  น.

หยุด     วันหยุดนักขัตฤกษ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 122916, เขียน: 29 Aug 2007 @ 10:24 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)