การสร้างหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

The Geometer’s Sketchpad

BEST    PRACTICE         ครูวรรธนีย์   ทองนรินทร์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

 

เรื่อง  การสร้างหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรม  The  Geometer’s Sketchpad

1.  วิธีการ

            1.1  ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน   โปรแกรม The  Geometer’s Sketchpad และโปรแกรมคณิตศาสตร์ต่าง ๆ

           1.2    สร้างหลักสูตร การอบรมครูและนักเรียนแกนนำ การใช้ โปรแกรม The  Geometer’s Sketchpad 

          1.3   จัดอบรมให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  และโรงเรียนในฝันในจังหวัดสุรินทร์ และนอกจังหวัดสุรินทร์

          1.4   สรุปและประเมินผลการจัดอบรม

  2 .   ผลการดำเนินการ

            2.1  ได้หลักสูตร การอบรม เป็นโรงเรียนแรก   โดยการสร้างหลักสูตรการอบรมร่วมกับครูและนักเรียนทดลองใช้       ปรับปรุง พัฒนา จนทำให้นักเรียนสามารถเป็นวิทยากร 

          2.2  นักเรียนสามารถเป็นวิทยากรได้

           2.3   มีโรงเรียนมากมายศึกษาดูงาน

           2.4  ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ การออกแบบลายผ้าไหมสุรินทร์ และจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Best Practiceความเห็น (1)

เด็กม.3/5
IP: xxx.26.121.181
เขียนเมื่อ 

อาจารย์สอนเข้าใจมากเลย