บันทึกวันที่ 2 ธันวาคม 49

วันนี้ก็เป็นวันที่ 2ของปี 2549 แล้วแต่ก็ยังคงเป็นวันหยุดชดเชยในช่วงเทศการปีใหม่อยู่ผมจึงยังไม่ต้องไปที่ทำงาน