สารฆ่าแมลงชนิดยาสูบ

odd
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สารนิโคตินในยาสูบไม่ได้มีเฉพาะในยาสูบ
ยาสูบชื่อวิทยาศาสตร์ Nicotiana tabacum จัดอยู่ใน วงศ์ Solanaceae เป็นพืชที่มีสารนิโคตินมากกว่าพืชอื่นในวงศ์เดียวกันและมีน้อยในมะเขือเทศ tomato, มันฝรั่ง potato, มะเขือ eggplant (aubergine), และ   green pepper. Nicotine เป็นสาร alkaloids ยังพบในใบของโคคา(ทำเครื่องดื่มน้ำดำ) coca plant. Nicotine มีสาร นี้ 0.3 ถึง 5% น้ำหนักแห้ง , ต้นยาสูบทำการสังเคราะห์ทางชีววิทยาเกิดขึ้นที่รากและมาสะสมที่ใบมีพิษต่อระบบประสาท neurotoxin และต่อแมลงอย่างเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะแมลงปากเจาะดูด(Order Homoptera) จึงทำให้นิโคตินใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสารฆ่าแมลงในอดีต กระแสเหล่ากอของนิโคตินนำมาสังเคราะห์สารฆ่าแมลงที่ชื่อว่า imidacloprid ในเวลาต่อมาใช้กันอย่างกว้างขวางสารimidaclopridในเมืองไทยใช้ในนาข้าวเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ห้องปฏิบัติการพืชสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา สกัดสารจากยาสูบใน

สูตร ๙ ยาสูบ ป้องกันกำจัด เพลี้ยอ่อนฝ้าย  เพลี้ยอ่อนผักกาด 

 เพลี้ยอ่อนถั่ว การสกัดได้ทั้งน้ำธรรมดา ไอน้ำ แอลกอฮอล์ แต่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ได้สารแอลคาลอยด์มากกว่า เวลาไปใช้ผสมน้ำอัตราส่วน 1000 พีพีเอ็ม ถึง5000 พีพีเอ็ม กำลังพอเหมาะ หากเข้มข้นกว่านี้จะทำให้ใบไหม้(plant phytotoxic)

อย่างไรก็ตามสารนิโคตินทางการแพทย์เป็นสารเสพติดได้ง่ายเหมือนเฮโรอินheroin และโคเคนcocaine.

เอกสารอ้างอิง:

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicotine

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสมุนไพรความเห็น (0)