บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เพลี้ยอ่อนฝ้าย เพลี้ยอ่อนผักกาด