การช่วยเหลืองานในชุมชน

  ช่วยเหลืองานศพ  

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวเพียงลำพังได้ ต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เริ่มตั้งแต่ 2 คน เป็นอย่างน้อย ค่อยทยอยหลายคนขึ้นไป เป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เป็นตำบล ฯลฯ ตามลำดับ
        โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม ถือว่าเป็นสังคมหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีขนาดใหญ่กว่าสังคมหนึ่ง นั่นคือสังคมนาหนองทุ่ม ประกอบด้วยชุมชน   5 ชุมชนด้วยกัน ได้แก่ หมู่ 3 , 9 , 11 , 12 และ หมู่ 14 (เขตบริการของโรงเรียน)
        การช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ต่างมีความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีกันดีเยี่ยม และการช่วยเหลือ การให้ความร่วมมือมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจ ไหว้วานกันได้ทุกเมื่อ   ในส่วนของโรงเรียน ก็ได้ช่วยเหลือแบ่งปันทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ และพลังความคิด หลายๆ อย่างด้วยดีและด้วยความเต็มใจเสมอมา เช่น การเข้าร่วมประเพณีในท้องถิ่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนโดยร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ เป็นพิธีกร เป็นที่ปรึกษา ฯลฯ การช่วยเหลือที่เด่น ๆ เป็นที่อบอุ่น เป็นที่ปลาบปลื้ม ของผู้ได้รับบริการคือ การเป็นพิธีกร ถ้าเป็นการทำบุญอุทิศถึงผู้ตาย สู่ขวัญทุกประเภท เป็นผู้นำขึ้นบ้านใหม่(พราหมณ์) ผู้ที่รับหน้าที่นี้คือ นายหนูพันธ์ จันทะปะทัด (ปัจจุบันถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นปราชญ์ชาวบ้าน) แต่ถ้าเป็นงานที่มีเวที มีมหรสพ เช่นงานลอยกระทง งานฉลองงานมงคลสมรส งานเกษียรอายุราชการ ฯลฯ ผู้ที่มักจะได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรให้ก็คือผู้เขียน (บุญร่วม ผาจ้ำ) และนางสุภาพร คุณอนันต์(ถ้าเป็นคู่)
         อีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนให้ความช่วยเหลือชุมชน คือการช่วยงานศพ วิธีเข้าไปช่วยเหลือในงานนี้คือ โรงเรียนจะส่งวงดุริยางค์ของนักเรียนไปช่วย เราอยากจะแบ่งเบาความโศกเศร้าจากท่านบ้าง เพราะการสูญเสียครั้งนี้ ไม่มีครั้งไหนที่ใหญ่กว่าตายจากกันอีกแล้ว  คนนาหนองทุ่มมีจิตใจงาม เป็นบุญเป็นกุศล มีความสำนึกในบุญคุณ มีความกตัญญู กตเวที ทุกครั้งเจ้าภาพจะบริจาคให้วัด 2 วัด โรงเรียน 2 โรง และสถานีอนามัย 1 แห่ง ....ตามที่ผู้เขียนสังเกต ชาวบ้านคงคิดว่า หน่วยงานดังกล่าวมีบุญคุณกับพวกเขา วัดเป็นสถานที่รวมจิตใจ พระสอนให้เขาเป็นคนดี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตายก็มาเผาที่นี่ โรงเรียนสอนให้เขาและลูกหลานมีความรู้ และเป็นคนดี ส่วนสถานีอนามัย เป็นสถานที่ปฐมพยาบาล เมื่อเขา,ลูกหลานเขา,หรือผู้คนทั่วไป ไม่สบาย ทำให้หายจากการเจ็บป่วยต่างๆ ....พวกเราชาวโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มยึดมั่นในการบริการชุมชน โดยทุกศพ ไม่ว่ายาก ดี มี จน เราจัดให้สมเกียรติเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงเป็นที่อบอุ่นใจ เป็นที่ปลื้มปีติของเจ้าภาพที่ได้รับบริการจากเรา (หลายครั้งคณะพิธีกรยังได้รับเชิญไปช่วยในต่างถิ่นนอกเขตบริการ ด้วย)

             ขั้นตอนการฌาปนกิจศพ(ที่เราจัด) เมื่อเคลื่อนศพถึงวัดแล้ว ญาติจะนำศพขึ้นสู่เมรุ(ฌาปนสถาน) พิธีการจะเริ่มดังนี้
1. ไหว้พระรับศีล
2. พระคุณท่าน(บางแห่ง "พระคุณเจ้า") แสดงพระธรรมเทศนา
3. พระสงฆ์สวดมาตกาบังสุกุล
4. เจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรม และบังสุกุล
5. พระสงฆ์อนุโมทนา
6. เจ้าภาพบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
7. พิธีทอดผ้าบังสุกุล(ที่นาหนองทุ่มจะมีผู้ทอดผ้าบังสุกุลมากมาย บางศพเป็นร้อยคน จึงให้ทอดที่หน้าอาสน์สงฆ์ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะทอดบนเมรุ)
8. พิธีกรนำเรียนประวัติผู้ตาย ต่อด้วยบทกลอนไว้อาลัย
9. ผู้มาร่วมงานยืนไว้อาลัย
10. กราบเรียนเชิญประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล
11.นิมนต์พระภิกษุ และสามเณรทุกรูปวางดอกไม้จันทน์ แล้วตามด้วยผู้มาร่วมงาน เป็นเสร็จพิธี

อาลัย นายกอง ศรีสุภาพ(ภารโรง)อุบัติเหตุ
                 9 สิงหาคม 2545

เหมือนฟ้าฟาด ลงกลางใจ ให้เจ็บปวด    สุดร้าวรวด เจ็บแทบดิ้น คราสิ้นสูญ
พ่อจากลูก จากแม่ไป ให้อาดูร             สุดว้าวุ่น ชอกช้ำ ระกำใจ
พ่อเจ็บไข้ ได้รักษา หยูกยาบ้าง            ยังมีทาง กลับตื่น ฟื้นคืนได้
แต่นี่ช่าง รันทด สลดใจ                   พ่อจากไป เพียงสักคำ ไม่อำลา
จากวันนี้ ต่อไป ไม่เห็นแล้ว                ไร้วี่แวว คงชะแง้ แลคอยหา
เช้าเคยไป ทำงานเห็น เย็นกลับมา         โอ้พ่อจ๋า ลูกเมียรัก จักคอยใคร
แสงเทียนดับ ลับลาแล้ว ครานี้             ชาติหน้ามี ขอเป็นเช่น ใจหมาย
เกิดเป็นคู่ ครองสุข ทุกชาติไป             ขอกุศล ดลให้ พ่อไปดี

บุญร่วม ผาจ้ำ แต่ง

ประวัติผู้ตย และกลอนอื่นๆ อีก ท่านใดสนใจเข้าไปที่ http://www2.se-ed.net/ntm


         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนช่วยงานศพ

คำสำคัญ (Tags)#กลอนช่วยงานศพ

หมายเลขบันทึก: 122140, เขียน: 26 Aug 2007 @ 05:58, แก้ไข, 22 Jun 2012 @ 23:29, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 66, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (66)

วิลาศ
IP: xxx.26.124.203
เขียนเมื่อ 01 Jun 2009 @ 01:50

ดีมากครับ

ครูน้อย สพท.อบ ๑

เอิร์น
IP: xxx.49.123.12
เขียนเมื่อ 27 Nov 2009 @ 20:24

ดีเยี่ยมเลยยยย(:

Chutraporn
IP: xxx.142.232.186
เขียนเมื่อ 13 Mar 2010 @ 00:30

ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ

EAD
IP: xxx.26.240.204
เขียนเมื่อ 14 Apr 2010 @ 00:11

ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

มะละกอ
IP: xxx.91.243.2
เขียนเมื่อ 20 Apr 2010 @ 10:50

บทกลอนเพาะมากค่ะ

ขออุนญาตินำไปปรับใช้นะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Man
IP: xxx.7.174.196
เขียนเมื่อ 22 Apr 2010 @ 05:25

ขออณุญาตินำไปใช้เช่นกาน นะ ครับ

อิ๋ว
IP: xxx.90.117.20
เขียนเมื่อ 30 Apr 2010 @ 11:29

ขออนุญาติ นำไปใช้นะคะ คุณพ่อจะเผาวันเสาร์ที่ 1 พ.ค. นี้แล้วค่ะ

บิว
IP: xxx.120.201.200
เขียนเมื่อ 08 May 2010 @ 11:12

ขออนุญาตินำไปใช้น๊าคร้า

กวาง
IP: xxx.164.233.146
เขียนเมื่อ 22 May 2010 @ 09:23

ดีมากเลยค่ะ ขอนำไปใช้ทำวีดีโอให้ลุงผู้จากไปหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.173.180.154
เขียนเมื่อ 30 May 2010 @ 08:07

กลอนเพราะมากเลยค่ะ

และก็ ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ฉันรักเหมือนกันค่ะ

ขออนุญาตินำกลอนไป ปรับใช้นะค่ะ

ขอบคุณค่ะล่วงหน้าค่ะ

กอล์ฟ
IP: xxx.128.55.43
เขียนเมื่อ 03 Aug 2010 @ 15:20

ขออนุญาตินำกลอนไปปรับใช้ในงานศพน้องชายนะคะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

กำพล
IP: xxx.11.6.26
เขียนเมื่อ 13 Aug 2010 @ 12:09

ขออนุญาตนำบทกลอนไปใช้ในงานฌาปนกิจพ่อตานะครับ ขอบคุณมากครับ

วิไลวรรณ
IP: xxx.84.222.126
เขียนเมื่อ 13 Aug 2010 @ 12:42

ขออนุญาตินำไปปรับใช้ในพิธีฌาปนกิจศพคุณปู่นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

บุญร่วม ผาจ้ำ
IP: xxx.26.103.157
เขียนเมื่อ 14 Aug 2010 @ 16:55

ท่านที่กำลังมองหากลอนที่จะใช้อ่านไว้อาลัยผู้เสียชีวิต(ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นงานประจำของครูไปแล้ว) คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มดูนะครับ ซึ่งผมได้ไปช่วยงานศพแล้วเก็บมาแปะไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจบ้าง ที่ http://nanongthum.com ยินดีต้อนรับครับ

บุญร่วม ผาจ้ำ
IP: xxx.26.103.157
เขียนเมื่อ 14 Aug 2010 @ 17:15

แก้ไขครับ.........

ท่านที่กำลังมองหากลอนที่จะใช้อ่านไว้อาลัยผู้เสียชีวิต(ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นงานประจำของครูไปแล้ว) คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มดูนะครับ ซึ่งผมได้ไปช่วยงานศพแล้วเก็บมาแปะไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจบ้าง ที่ http://www.nanongthum.com หรือ http://kruruam2010.ning.com ยินดีต้อนรับครับ

MP
IP: xxx.47.77.33
เขียนเมื่อ 02 Sep 2010 @ 22:36

ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

อออ
IP: xxx.121.2.173
เขียนเมื่อ 18 Oct 2010 @ 22:45

ขออนุญาตินำไปใช้ค่ะ

  • สวัสดีครับ ครูร่วม
  • แวะมาทักทายครับผม
  • ดีครับ เป็นการช่วยเหลือสังคม ทำให้โลกน่าอยู่
IP: xxx.146.147.26
เขียนเมื่อ 24 Oct 2010 @ 12:16

thank you kaab

IP: xxx.58.231.242
เขียนเมื่อ 24 Oct 2010 @ 20:29

ขออนุญาตินำไปใช้งายศพลุงนะครับ

ขอบพระคุณมากๆครับ

IP: xxx.93.149.151
เขียนเมื่อ 10 Nov 2010 @ 10:38

ขออนุญาตนไปใช้ก่อนนะคะ จังหวัด พล.

ส.ต.อ.สนอง
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 22 Nov 2010 @ 15:50

ขออนุญาตินำไปใช้งานศพพี่ชาย  ขอบคุณครับ 

จากครู ตชด.

 

บาส
IP: xxx.200.99.78
เขียนเมื่อ 24 Nov 2010 @ 14:57

ขออนุญาตินำไปใช้กับงานศพพี่ชายนะครับ ขอบคุณครับ

ภัสราวรรณ
IP: xxx.123.88.96
เขียนเมื่อ 13 Dec 2010 @ 08:36

ขออนุญาตนำไปใช้กับงานศพพี่ชายนะค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

yuyi
IP: xxx.19.66.196
เขียนเมื่อ 04 Jan 2011 @ 17:10

ขอ เอาไปช้นะค่ะ

จ๋อแม
IP: xxx.53.200.124
เขียนเมื่อ 20 Jan 2011 @ 14:51

ขออนุญาตใช้กลอนนะคะ พอดีปลัดเสียชีวิตค่ะ

ขออนุญาตนะคะ

IP: xxx.53.200.124
เขียนเมื่อ 20 Jan 2011 @ 15:11

ขออนุญาตใช้ในงานศพปลัดนะคะ

แสงจันทร์ ปะจะเน
IP: xxx.207.98.63
เขียนเมื่อ 21 Jan 2011 @ 11:39

บทกลอนของท่านไพเราะมาก ขออนุญาตใช้ในงานศพน้องนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

IP: xxx.89.91.88
เขียนเมื่อ 25 Jan 2011 @ 12:54

ผมขออนุญาตินำไปใช้นะคับ....ไวอาลัย

นา
IP: xxx.46.46.59
เขียนเมื่อ 27 Jan 2011 @ 07:28

ขออนุญาตนำกลอนด้านบนไปใชในงานศพพี่สวที่รักนะค่ะ

IP: xxx.88.249.50
เขียนเมื่อ 02 Feb 2011 @ 16:07

ขออนุญาตนะคะ ไว้อาลัยแด่พ่อ

pme
IP: xxx.27.10.173
เขียนเมื่อ 14 Feb 2011 @ 16:35

ขออนุญาตใช้ข้อความนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ณัฐพงศ์
IP: xxx.174.212.63
เขียนเมื่อ 28 Feb 2011 @ 19:18

ขออนุญาตินำข้อความบางส่วนไปใช้นะครับ ขอบคุณมากครับ

พิสุทธิ์พงษ์
IP: xxx.205.7.147
เขียนเมื่อ 02 Mar 2011 @ 12:46

ขออนุญาติใช้นะคับ ขอบคุณครับ

IP: xxx.121.134.51
เขียนเมื่อ 03 Mar 2011 @ 13:48
  • ขออนุญาตใช้ข้อความนี้ค่ะ
pim
IP: xxx.122.217.180
เขียนเมื่อ 05 Mar 2011 @ 19:21

ชอบ

kritsadaporn
IP: xxx.8.229.5
เขียนเมื่อ 10 Mar 2011 @ 18:29

ขออนุญาตใช้ข้อความนี้ครับ

นายประเทือง แสงเพลิง
IP: xxx.230.77.150
เขียนเมื่อ 13 Mar 2011 @ 13:14

ขออนุญานำไปใช้บ้างนะครับ

mod
IP: xxx.204.61.126
เขียนเมื่อ 19 Mar 2011 @ 22:57

ขออนุญาตใช้กลอนนี้้นะคะ

aaa
IP: xxx.206.81.31
เขียนเมื่อ 28 Mar 2011 @ 22:39

ขออนุญาติใช้กลอนนี้นะคะ

นู๋ปิ่น
IP: xxx.206.7.13
เขียนเมื่อ 29 Mar 2011 @ 13:13

ขออนุญาตินำบางส่วนไปใช้น่ะค่ะ

XXX
IP: xxx.205.189.65
เขียนเมื่อ 02 Apr 2011 @ 09:27

ขอใช้ กลอน

บ๋อมแบ๋ม
IP: xxx.26.108.240
เขียนเมื่อ 07 Apr 2011 @ 08:41

ขออนุญาติใช้หนอยน่ะค่ะ

IP: xxx.180.113.106
เขียนเมื่อ 09 Apr 2011 @ 14:14

ขออนุญาตนะคะ ขอบคุณคะ

 

PaE
IP: xxx.49.73.133
เขียนเมื่อ 09 Apr 2011 @ 17:40

ขอนำไปใช้นะครับ  ขอบคุณครับ

กัญญา
IP: xxx.25.204.156
เขียนเมื่อ 19 Apr 2011 @ 20:01

ขออนุญาตใช้ข้อความนี้ ขอบคุณค่ะ

อาร์ท
IP: xxx.183.56.28
เขียนเมื่อ 26 Apr 2011 @ 12:08

ขออนุญาตใช้กลอนครับ

ponsue
IP: xxx.172.110.174
เขียนเมื่อ 03 May 2011 @ 06:59

ขออนุญาตนำบทกลอนนี้ไปใช้เพื่อให้ผู้ที่เป็นลูกได้แสดงออกถึงความรัก อาลัยพ่อ...ขอบคุณครับ

IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 05 May 2011 @ 18:45

ขออนุญาตใช้กลอนนี้หั้ยแด่ ตา ของผมนะคับ

วรรณ
IP: xxx.53.190.176
เขียนเมื่อ 08 May 2011 @ 23:49

ขออนุญาตใช้ข้อความค่ะ ขอบคุณคะ

เด็กดี
IP: xxx.46.97.91
เขียนเมื่อ 11 May 2011 @ 12:33

ขออนุญาตนำกลอนไปใช้นะคะ

IP: xxx.183.146.249
เขียนเมื่อ 13 May 2011 @ 09:35

ขอนำไปใช้บ้างนะคะ

IP: xxx.108.194.53
เขียนเมื่อ 13 May 2011 @ 21:58

ขอนำข้อความนี้ไปใช้บ้างนะค่ะ..ขอบคุณค่ะ

มอน
IP: xxx.53.133.197
เขียนเมื่อ 15 May 2011 @ 22:09

ขอนำข้อความบางส่วนไปใช้นะคะ ขอบคุณค่ะ

สถิต
IP: xxx.154.132.72
เขียนเมื่อ 22 May 2011 @ 12:24

ขออนุญาตินำกลอนไปใช้นะครับ

IP: xxx.172.141.83
เขียนเมื่อ 24 May 2011 @ 09:45

ขออนุญาตนำกลอนไปใช้ค่ะ

k
IP: xxx.164.241.209
เขียนเมื่อ 30 May 2011 @ 11:42

ขอใช้ข้อความนี้นะคะ

พิกุล คิวเรอชี
IP: xxx.53.40.187
เขียนเมื่อ 03 Jun 2011 @ 08:49

ขออนุญาตินำไปใช้นะค่ะ ขอใช้กลอนเพื่ออาลัยคุณพ่อค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครูโอ๋
เขียนเมื่อ 07 Jun 2011 @ 06:13

ขออนุญาตนำไปใช้บางส่วนค่ะ

มนัสนันท์ วงศ์มานิต
IP: xxx.232.107.189
เขียนเมื่อ 09 Jun 2011 @ 07:29

ขออนุญาตนำบทกลอนนี้ไปใช้ และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงบางส่วน

และขอขอบคุณท่านผู้แต่งมากนะคะ

IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 09 Jun 2011 @ 23:40

ขออนุญาตใช้กลอนนี้เพื่อนำไปสอนน้องๆนะค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ ขอให้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการนำกลอนนี้ไปสอนเด็กๆ ไปถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนนะค่ะ

IP: xxx.77.167.239
เขียนเมื่อ 17 Jun 2011 @ 13:25

ขออนุญาตินำบทกลอนบทนี่ไปประยุกต์ใช้ ขอให้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการนำกลอนนี้ไปประยุกต์ใช้ไปถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับ

แพรว
IP: xxx.27.142.106
เขียนเมื่อ 29 Jun 2011 @ 19:20

ขออนุญาตินำคำกลอนนี้ไปไว้อาลัยกับเพื่อนที่จากไปของหนูนะค่ะขอบคุณค่ะ

กานแก้ว
IP: xxx.93.200.77
เขียนเมื่อ 08 Aug 2011 @ 10:03

ขออนุญาตนำบทกลอนนี้ไปใช้และปรับเปลี่ยนบางส่วน ขอบคุณค่ะ

sy
IP: xxx.206.194.209
เขียนเมื่อ 14 Aug 2011 @ 08:19

ขออนุญาตนำบทกลอนบางส่วนไปใช้ให้งานศพของคุณพ่อเสปญ รอดเกลี้ยง เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงบุญคุญของผู้ตาย ขอขอบคุณบทกลอนงานศพนี้ แม้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว และความดีของท่านยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นอีกมากมาก ขอท่านจงไปสู่สุคติเทอญ

ธง
IP: xxx.93.166.6
เขียนเมื่อ 04 Oct 2011 @ 14:08

ขอบคุณครับ ได้รับประสบการณ์ดีมากสามารถนไปใช้ได้ดี