การช่วยเหลืองานในชุมชน

ช่วยเหลืองานศพ

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวเพียงลำพังได้ ต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เริ่มตั้งแต่ 2 คน เป็นอย่างน้อย ค่อยทยอยหลายคนขึ้นไป เป็นกลุ่ม เป็นชุมชน เป็นตำบล ฯลฯ ตามลำดับ
        โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม ถือว่าเป็นสังคมหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีขนาดใหญ่กว่าสังคมหนึ่ง นั่นคือสังคมนาหนองทุ่ม ประกอบด้วยชุมชน   5 ชุมชนด้วยกัน ได้แก่ หมู่ 3 , 9 , 11 , 12 และ หมู่ 14 (เขตบริการของโรงเรียน)
        การช่วยเหลือแบ่งปันกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ต่างมีความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีกันดีเยี่ยม และการช่วยเหลือ การให้ความร่วมมือมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจ ไหว้วานกันได้ทุกเมื่อ   ในส่วนของโรงเรียน ก็ได้ช่วยเหลือแบ่งปันทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ และพลังความคิด หลายๆ อย่างด้วยดีและด้วยความเต็มใจเสมอมา เช่น การเข้าร่วมประเพณีในท้องถิ่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนโดยร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ เป็นพิธีกร เป็นที่ปรึกษา ฯลฯ การช่วยเหลือที่เด่น ๆ เป็นที่อบอุ่น เป็นที่ปลาบปลื้ม ของผู้ได้รับบริการคือ การเป็นพิธีกร ถ้าเป็นการทำบุญอุทิศถึงผู้ตาย สู่ขวัญทุกประเภท เป็นผู้นำขึ้นบ้านใหม่(พราหมณ์) ผู้ที่รับหน้าที่นี้คือ นายหนูพันธ์ จันทะปะทัด (ปัจจุบันถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นปราชญ์ชาวบ้าน) แต่ถ้าเป็นงานที่มีเวที มีมหรสพ เช่นงานลอยกระทง งานฉลองงานมงคลสมรส งานเกษียรอายุราชการ ฯลฯ ผู้ที่มักจะได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรให้ก็คือผู้เขียน (บุญร่วม ผาจ้ำ) และนางสุภาพร คุณอนันต์(ถ้าเป็นคู่)
         อีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนให้ความช่วยเหลือชุมชน คือการช่วยงานศพ วิธีเข้าไปช่วยเหลือในงานนี้คือ โรงเรียนจะส่งวงดุริยางค์ของนักเรียนไปช่วย เราอยากจะแบ่งเบาความโศกเศร้าจากท่านบ้าง เพราะการสูญเสียครั้งนี้ ไม่มีครั้งไหนที่ใหญ่กว่าตายจากกันอีกแล้ว  คนนาหนองทุ่มมีจิตใจงาม เป็นบุญเป็นกุศล มีความสำนึกในบุญคุณ มีความกตัญญู กตเวที ทุกครั้งเจ้าภาพจะบริจาคให้วัด 2 วัด โรงเรียน 2 โรง และสถานีอนามัย 1 แห่ง ....ตามที่ผู้เขียนสังเกต ชาวบ้านคงคิดว่า หน่วยงานดังกล่าวมีบุญคุณกับพวกเขา วัดเป็นสถานที่รวมจิตใจ พระสอนให้เขาเป็นคนดี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตายก็มาเผาที่นี่ โรงเรียนสอนให้เขาและลูกหลานมีความรู้ และเป็นคนดี ส่วนสถานีอนามัย เป็นสถานที่ปฐมพยาบาล เมื่อเขา,ลูกหลานเขา,หรือผู้คนทั่วไป ไม่สบาย ทำให้หายจากการเจ็บป่วยต่างๆ ....พวกเราชาวโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มยึดมั่นในการบริการชุมชน โดยทุกศพ ไม่ว่ายาก ดี มี จน เราจัดให้สมเกียรติเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงเป็นที่อบอุ่นใจ เป็นที่ปลื้มปีติของเจ้าภาพที่ได้รับบริการจากเรา (หลายครั้งคณะพิธีกรยังได้รับเชิญไปช่วยในต่างถิ่นนอกเขตบริการ ด้วย)

             ขั้นตอนการฌาปนกิจศพ(ที่เราจัด) เมื่อเคลื่อนศพถึงวัดแล้ว ญาติจะนำศพขึ้นสู่เมรุ(ฌาปนสถาน) พิธีการจะเริ่มดังนี้
1. ไหว้พระรับศีล
2. พระคุณท่าน(บางแห่ง "พระคุณเจ้า") แสดงพระธรรมเทศนา
3. พระสงฆ์สวดมาตกาบังสุกุล
4. เจ้าภาพถวายปัจจัยไทยธรรม และบังสุกุล
5. พระสงฆ์อนุโมทนา
6. เจ้าภาพบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
7. พิธีทอดผ้าบังสุกุล(ที่นาหนองทุ่มจะมีผู้ทอดผ้าบังสุกุลมากมาย บางศพเป็นร้อยคน จึงให้ทอดที่หน้าอาสน์สงฆ์ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะทอดบนเมรุ)
8. พิธีกรนำเรียนประวัติผู้ตาย ต่อด้วยบทกลอนไว้อาลัย
9. ผู้มาร่วมงานยืนไว้อาลัย
10. กราบเรียนเชิญประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล
11.นิมนต์พระภิกษุ และสามเณรทุกรูปวางดอกไม้จันทน์ แล้วตามด้วยผู้มาร่วมงาน เป็นเสร็จพิธี

อาลัย นายกอง ศรีสุภาพ(ภารโรง)อุบัติเหตุ
                 9 สิงหาคม 2545

เหมือนฟ้าฟาด ลงกลางใจ ให้เจ็บปวด    สุดร้าวรวด เจ็บแทบดิ้น คราสิ้นสูญ
พ่อจากลูก จากแม่ไป ให้อาดูร             สุดว้าวุ่น ชอกช้ำ ระกำใจ
พ่อเจ็บไข้ ได้รักษา หยูกยาบ้าง            ยังมีทาง กลับตื่น ฟื้นคืนได้
แต่นี่ช่าง รันทด สลดใจ                   พ่อจากไป เพียงสักคำ ไม่อำลา
จากวันนี้ ต่อไป ไม่เห็นแล้ว                ไร้วี่แวว คงชะแง้ แลคอยหา
เช้าเคยไป ทำงานเห็น เย็นกลับมา         โอ้พ่อจ๋า ลูกเมียรัก จักคอยใคร
แสงเทียนดับ ลับลาแล้ว ครานี้             ชาติหน้ามี ขอเป็นเช่น ใจหมาย
เกิดเป็นคู่ ครองสุข ทุกชาติไป             ขอกุศล ดลให้ พ่อไปดี

บุญร่วม ผาจ้ำ แต่ง

ประวัติผู้ตย และกลอนอื่นๆ อีก ท่านใดสนใจเข้าไปที่ http://www2.se-ed.net/ntm


         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลอนช่วยงานศพ

คำสำคัญ (Tags)#กลอนช่วยงานศพ

หมายเลขบันทึก: 122140, เขียน: 26 Aug 2007 @ 05:58 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 23:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 66, อ่าน: คลิก


ความเห็น (66)

วิลาศ
IP: xxx.26.124.203
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ

ครูน้อย สพท.อบ ๑

เอิร์น
IP: xxx.49.123.12
เขียนเมื่อ 

ดีเยี่ยมเลยยยย(:

Chutraporn
IP: xxx.142.232.186
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ

EAD
IP: xxx.26.240.204
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

มะละกอ
IP: xxx.91.243.2
เขียนเมื่อ 

บทกลอนเพาะมากค่ะ

ขออุนญาตินำไปปรับใช้นะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Man
IP: xxx.7.174.196
เขียนเมื่อ 

ขออณุญาตินำไปใช้เช่นกาน นะ ครับ

อิ๋ว
IP: xxx.90.117.20
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาติ นำไปใช้นะคะ คุณพ่อจะเผาวันเสาร์ที่ 1 พ.ค. นี้แล้วค่ะ

บิว
IP: xxx.120.201.200
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำไปใช้น๊าคร้า

กวาง
IP: xxx.164.233.146
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ ขอนำไปใช้ทำวีดีโอให้ลุงผู้จากไปหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.173.180.154
เขียนเมื่อ 

กลอนเพราะมากเลยค่ะ

และก็ ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ฉันรักเหมือนกันค่ะ

ขออนุญาตินำกลอนไป ปรับใช้นะค่ะ

ขอบคุณค่ะล่วงหน้าค่ะ

กอล์ฟ
IP: xxx.128.55.43
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำกลอนไปปรับใช้ในงานศพน้องชายนะคะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

กำพล
IP: xxx.11.6.26
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนไปใช้ในงานฌาปนกิจพ่อตานะครับ ขอบคุณมากครับ

วิไลวรรณ
IP: xxx.84.222.126
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำไปปรับใช้ในพิธีฌาปนกิจศพคุณปู่นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

บุญร่วม ผาจ้ำ
IP: xxx.26.103.157
เขียนเมื่อ 

ท่านที่กำลังมองหากลอนที่จะใช้อ่านไว้อาลัยผู้เสียชีวิต(ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นงานประจำของครูไปแล้ว) คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มดูนะครับ ซึ่งผมได้ไปช่วยงานศพแล้วเก็บมาแปะไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจบ้าง ที่ http://nanongthum.com ยินดีต้อนรับครับ

บุญร่วม ผาจ้ำ
IP: xxx.26.103.157
เขียนเมื่อ 

แก้ไขครับ.........

ท่านที่กำลังมองหากลอนที่จะใช้อ่านไว้อาลัยผู้เสียชีวิต(ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นงานประจำของครูไปแล้ว) คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มดูนะครับ ซึ่งผมได้ไปช่วยงานศพแล้วเก็บมาแปะไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจบ้าง ที่ http://www.nanongthum.com หรือ http://kruruam2010.ning.com ยินดีต้อนรับครับ

MP
IP: xxx.47.77.33
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

อออ
IP: xxx.121.2.173
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำไปใช้ค่ะ

  • สวัสดีครับ ครูร่วม
  • แวะมาทักทายครับผม
  • ดีครับ เป็นการช่วยเหลือสังคม ทำให้โลกน่าอยู่
IP: xxx.146.147.26
เขียนเมื่อ 

thank you kaab

IP: xxx.58.231.242
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำไปใช้งายศพลุงนะครับ

ขอบพระคุณมากๆครับ

IP: xxx.93.149.151
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนไปใช้ก่อนนะคะ จังหวัด พล.

ส.ต.อ.สนอง
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำไปใช้งานศพพี่ชาย  ขอบคุณครับ 

จากครู ตชด.

 

บาส
IP: xxx.200.99.78
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำไปใช้กับงานศพพี่ชายนะครับ ขอบคุณครับ

ภัสราวรรณ
IP: xxx.123.88.96
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปใช้กับงานศพพี่ชายนะค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

yuyi
IP: xxx.19.66.196
เขียนเมื่อ 

ขอ เอาไปช้นะค่ะ

จ๋อแม
IP: xxx.53.200.124
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้กลอนนะคะ พอดีปลัดเสียชีวิตค่ะ

ขออนุญาตนะคะ

IP: xxx.53.200.124
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้ในงานศพปลัดนะคะ

แสงจันทร์ ปะจะเน
IP: xxx.207.98.63
เขียนเมื่อ 

บทกลอนของท่านไพเราะมาก ขออนุญาตใช้ในงานศพน้องนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

IP: xxx.89.91.88
เขียนเมื่อ 

ผมขออนุญาตินำไปใช้นะคับ....ไวอาลัย

นา
IP: xxx.46.46.59
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนด้านบนไปใชในงานศพพี่สวที่รักนะค่ะ

IP: xxx.88.249.50
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนะคะ ไว้อาลัยแด่พ่อ

pme
IP: xxx.27.10.173
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้ข้อความนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ณัฐพงศ์
IP: xxx.174.212.63
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำข้อความบางส่วนไปใช้นะครับ ขอบคุณมากครับ

พิสุทธิ์พงษ์
IP: xxx.205.7.147
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาติใช้นะคับ ขอบคุณครับ

IP: xxx.121.134.51
เขียนเมื่อ 
  • ขออนุญาตใช้ข้อความนี้ค่ะ
pim
IP: xxx.122.217.180
เขียนเมื่อ 

ชอบ

kritsadaporn
IP: xxx.8.229.5
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้ข้อความนี้ครับ

นายประเทือง แสงเพลิง
IP: xxx.230.77.150
เขียนเมื่อ 

ขออนุญานำไปใช้บ้างนะครับ

mod
IP: xxx.204.61.126
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้กลอนนี้้นะคะ

aaa
IP: xxx.206.81.31
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาติใช้กลอนนี้นะคะ

นู๋ปิ่น
IP: xxx.206.7.13
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำบางส่วนไปใช้น่ะค่ะ

XXX
IP: xxx.205.189.65
เขียนเมื่อ 

ขอใช้ กลอน

บ๋อมแบ๋ม
IP: xxx.26.108.240
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาติใช้หนอยน่ะค่ะ

IP: xxx.180.113.106
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนะคะ ขอบคุณคะ

 

PaE
IP: xxx.49.73.133
เขียนเมื่อ 

ขอนำไปใช้นะครับ  ขอบคุณครับ

กัญญา
IP: xxx.25.204.156
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้ข้อความนี้ ขอบคุณค่ะ

อาร์ท
IP: xxx.183.56.28
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้กลอนครับ

ponsue
IP: xxx.172.110.174
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนนี้ไปใช้เพื่อให้ผู้ที่เป็นลูกได้แสดงออกถึงความรัก อาลัยพ่อ...ขอบคุณครับ

IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้กลอนนี้หั้ยแด่ ตา ของผมนะคับ

วรรณ
IP: xxx.53.190.176
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้ข้อความค่ะ ขอบคุณคะ

เด็กดี
IP: xxx.46.97.91
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนไปใช้นะคะ

IP: xxx.183.146.249
เขียนเมื่อ 

ขอนำไปใช้บ้างนะคะ

IP: xxx.108.194.53
เขียนเมื่อ 

ขอนำข้อความนี้ไปใช้บ้างนะค่ะ..ขอบคุณค่ะ

มอน
IP: xxx.53.133.197
เขียนเมื่อ 

ขอนำข้อความบางส่วนไปใช้นะคะ ขอบคุณค่ะ

สถิต
IP: xxx.154.132.72
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำกลอนไปใช้นะครับ

IP: xxx.172.141.83
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำกลอนไปใช้ค่ะ

k
IP: xxx.164.241.209
เขียนเมื่อ 

ขอใช้ข้อความนี้นะคะ

พิกุล คิวเรอชี
IP: xxx.53.40.187
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำไปใช้นะค่ะ ขอใช้กลอนเพื่ออาลัยคุณพ่อค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปใช้บางส่วนค่ะ

มนัสนันท์ วงศ์มานิต
IP: xxx.232.107.189
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนนี้ไปใช้ และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงบางส่วน

และขอขอบคุณท่านผู้แต่งมากนะคะ

IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตใช้กลอนนี้เพื่อนำไปสอนน้องๆนะค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ ขอให้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการนำกลอนนี้ไปสอนเด็กๆ ไปถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนนะค่ะ

IP: xxx.77.167.239
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำบทกลอนบทนี่ไปประยุกต์ใช้ ขอให้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการนำกลอนนี้ไปประยุกต์ใช้ไปถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับ

แพรว
IP: xxx.27.142.106
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตินำคำกลอนนี้ไปไว้อาลัยกับเพื่อนที่จากไปของหนูนะค่ะขอบคุณค่ะ

กานแก้ว
IP: xxx.93.200.77
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนนี้ไปใช้และปรับเปลี่ยนบางส่วน ขอบคุณค่ะ

sy
IP: xxx.206.194.209
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำบทกลอนบางส่วนไปใช้ให้งานศพของคุณพ่อเสปญ รอดเกลี้ยง เพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงบุญคุญของผู้ตาย ขอขอบคุณบทกลอนงานศพนี้ แม้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว และความดีของท่านยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นอีกมากมาก ขอท่านจงไปสู่สุคติเทอญ

ธง
IP: xxx.93.166.6
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ได้รับประสบการณ์ดีมากสามารถนไปใช้ได้ดี