รายงานการเสวนา (ต่อ) การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

 

 

ผศ.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล  ได้เล่าถึงโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  ว่าปฐมเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ที่เน้นให้มุ่งสู่สากลกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเข้าถึงชุมชม  และมีโอกาสได้รู้จักครูบา  ได้ข้อคิดในการนำความรู้สู่ชุมชน  กล่าวคือ  นำกระบวนการทางด้านการตลาดเข้ามาสู่ชุมชน  (4 P)  ในการทำการประชาสัมพันธ์สินค้า  OTOP    โดยดัดแปลงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะกับชุมชน  มีการเรียนรู้โดยการพูดคุย  เล่นเกมส์  ให้ชาวบ้านมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น  อีกทั้งมีการปฏิบัติจริงโดยใช้ตัวอย่างง่ายๆ   นอกจากนี้ยังให้นักศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน  (ให้นักศึกษาถ่ายทอดสู่  พ่อแม่  และบุคคลในชุมชน)  การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ให้นักศึกษาจัดการความรู้และนำเสนอเรื่องราวของชุมชนผ่านสื่อและสื่อมวลชน  ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนและความตั้งใจของนักศึกษาถึงจะสามารถบูรณาการวิชาการและชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UKM11

คำสำคัญ (Tags)#ukm11

หมายเลขบันทึก: 121936, เขียน: 25 Aug 2007 @ 10:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)