นิทรรศการรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต

รักการอ่าน ห้องสมุดมีชีวิต

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยดได้จัดนิทรรศการรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่าน  เพราะการอ่านนั้นเป็นรากฐานที่จำเป็นอย่างมากในการศึกษาหาความรู้ในวิชาแขนงต่าง ๆ  ถ้านักเรียนยังอ่านหนังสือไม่ได้  ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง

ภาพรวมกิจกรรม

รองฯ สมบูรณ์ เชื้อตระกูลเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ

ท่านรองฯ สมบูรณ์  เชื้อตระกูลเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

ผอ.ชาคริต โพธิปิ่น

 

ผอ.ชาคริต  โพธิปิ่น โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด กล่าวขอบคุณประธาน

 

ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

 

ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ประชาสัมพันธ์ได้ดีมาก
  • ขอให้เชิญชวนครูทุกคนเข้ามาใน Blog ด้วย