คิวกิจกรรมเครือข่าย มค-กพ ๒๕๔๙

สมาชิกทีมอื่นที่สนใจอาจจะติดต่อขอมาร่วมแจมด้วยก็ได้

เปลี่ยนปี พ.ศ.๒๕๔๙ มาไม่นาน สมาชิกเครือข่ายของเราก็มีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มีดังนี้

๑๗ มค.  ดิฉันและคุณสุภาพรรณ จะไปเยี่ยม รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
  เนื่องจากได้รับการติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว
  จึงต้องไปดูสภาพของจริงว่าเป็นอย่างไร
  งานนี้คาดว่าจะทำแบบงานให้คำปรึกษา 
๓๐-๓๑ มค.  กิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" เรื่องการดูแลเท้า 
  ระหว่างทีม อ.ครบุรี และทีมเทพธารินทร์ 
๗-๑๐ กพ.  กิจกรรม "เพื่อนช่วยเพื่อน" เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
  ระหว่างทีมจากประเทศปากีสถาน และทีมเทพธารินทร์ 
๒๓-๒๔ กพ.  โครงการเสริมทักษะการป้องกันและดูแลผู้เป็นเบาหวาน 
  ของโรงพยาบาลบ้านตาก  
  วิทยากรคือ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ และทีมงานของ รพ.เทพธารินทร์ 

ที่ต่อคิวอยู่แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่คือการอบรมพยาบาลของ อ.ครบุรี ประมาณ ๒๐-๒๕ คนเรื่องการกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (กำลังจัดทำหลักสูตร) และการฝึกทักษะการดูแลสุขภาพเท้า ให้แก่พยาบาล ๒ คน จากคลินิกเบาหวาน ศูนย์สุขภาพเมือง รพ.พุทธชินราช (ติดต่อไว้ข้ามปีแล้ว) ที่เพิ่งติดต่อมาบ่ายวันนี้คือจากทีมวิเชียรบุรี ต้องการให้ฝึกพยาบาลเรื่องการดูแลสุขภาพเท้าเช่นกัน

ดิฉันเอาข้อมูลมาลงไว้ สมาชิกทีมอื่นที่สนใจอาจจะติดต่อขอมาร่วมแจมด้วยก็ได้ (ขอจำกัดจำนวนนะคะ)

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)