นภาพร48

Plate..เพาะเชื้อ

วันที่ 13/1/49
                                                  ตึกอัษำงค์

             ภาควิชาอายุรศาสตร์

            ชั้น 9

            เวลา 11.00 น.

             
อุปกรณ์
  กล้อง Digital Nikon D100
  เลนส์ Micro 60 mm.

  (เหมาะกับการถ่ายในระยะใกล้เพราะว่าเป็นเลนส์ wide)


  การตั้งค่า
  Speed 60
  F/Stop  (ขึ้นอยู่กับสภาพของแสง)
  ISO 400

  การตั้งค่ากล้องเป็น M และ Auto focus

  มีรายละเอียดดังนี้

  • ขาทั้ง 2 ข้าง  หลังเท้าทั้ง 2 ข้าง
  • ปลายนิ้วมือ นิ้วชี้ นิ้วก้อย มือซ้าย
  • นิ้วเท้า นิ้วชี้ขวา กลางขวา กลางซ้าย

เป็นการถ่ายผู้ป่วยที่มีจุดตามตัวทั่งทั้งตัว และมีอาการปวด แพทย์จึงต้องการรูปเพื่อนำไปวิจัยเกี่ยวกัยโรคที่เกิดขึ้น และเป้นตัวอย่างในการรักษาต่อไป

....PlATE....เพาะเชื้อ

   วันนี้มีเรื่องแปลกที่ไม่เคยเห็ยมาก่อนให้ทำคือถ่าย Copy Plate เพาะเชื้อโรคที่มีหลายสี เช่นสีเหลือง สีแดง และสีม่วง  เชื้อราจะก่อตัวบนวุ้นวิทนาศาสตร์ทางการแพทย์ต้องการเพาะเชื้อไปทำการทดลองว่าเชื้อรานีดื้อยาหรือไม่

   และคิดค้นตัวยาเพื่อรักษา และทำการทดลองต่อไป

อุปกรณ์

  • กล้อง Digital Nikon koopic 5700
  • กระจก
  • หลอดไฟฟลูออเลสเซนส์
  • เครื่อง Copy stan

การตั้งค่า

  • F/stop 5.6
  • speed 30
  • ตั้งค่า W/T ให้อยู่ตรงกลางเพื่อไม่ภาพดิสทอด์ส(มุมทุกด้านเท่ากันไม่เบี้ยว)

ความรู้ที่ได้รับ
   วันนี้ที่ได้วันนี้เป็นความรู้แปลก ๆ เป็นเรื่องของเชื้อรา เช่นเชื้อ Ecoli และเชื้ออื่น ๆ ซึ่งในการทดลองนี้จะนำเชื้อต่าง ๆ มาจากคนไข้โดยวิธีการ นำมาจากพาสมา น้ำเหลือง โดยใช้สลิงดูดและนำมาเพาะเลี้ยงในวุ้นวิทยาศาสตร์ นำเข้าตู้อบเพื่อให้เชื้อราฟักตัว จากนั้นนำไปทำการทดลองต่อไป

   สำหรับวันนี้มีเรื่องมาเล่าเพียงเท่านี้นะคะ....สวัสดัคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนภาพรความเห็น (0)