บุคลากรของมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท  คือ teaching และ non-teaching    ประเภท teaching  มีโอกาสก้าวหน้าอย่างไรเป็นที่ทราบกันดี  เช่น  ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ   สำหรับประเภท non-teaching ก็มีโอกาสก้าวหน้าทางสายวิชาการเช่นเดียวกัน  โดยการเสนอผลงานทางวิชาการ  ซึ่งไม่ยากเกินความสามารถของเรา  โดยความเป็นจริงเรามีความรู้มีข้อมูลอยู่แล้วในตนเองทุกคน  เพียงแต่นำออกมาเรียบเรียงจัดระบบให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นตอนก็จะสามารถทำได้เช่นเดียวกับประเภท teaching  ลองทำดูนะคะ  ไม่ยากเลยค่ะ  ขอย้ำ!!!