KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : (386) ใช้ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ส่งเสริม R2R

         ในการประชุม core team R2R เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 50    ผศ. นพ. กุลธร เทพมงคล ปรึกษาว่า      จะจัดฝึกเทคนิกวิธีทำงานวิจัย R2R     โดยให้ทีมวิจัยใหม่ได้เรียนรู้จากทีมวิจัยที่เคยทำวิจัย R2R สำเร็จมาแล้ว โดยใช้เทคนิค KM     ถามว่าดำเนินการอย่างไรดี   โดยได้ร่างกำหนดการช่วงนี้ไว้ 40 นาที

         ผมให้ความเห็นว่า ควรใช้เครื่องมือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” (Peer Assist)     ซึ่งจะต้องการเวลามากกว่าที่กำหนดไว้มาก     ควรเป็นครึ่งวันถึงหนึ่งวัน    โดยที่สภาพของกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” จะไม่ใช่เป็นการที่ผู้รู้สอนผู้ไม่รู้     แต่จะเป็น “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”     โดยที่ฝ่านที่เคยมีผลงาน R2R แล้ว ก็จะไม่เป็นฝ่ายให้ถ่ายเดียว      แต่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ    คือเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากมายจากกระบวนการ     ให้ลองทำดูแล้วจะเห็นจริง

         ผมแนะว่า ผู้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ “เพื่อนช่วยเพื่อน” คือ ผศ. ดร. วัลลา ตันตโยทัย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มวล. 

         ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” อ่านได้จากหนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3  หน้า 157 – 162  หรือค้นได้จาก  http://gotoknow.org/post/tag/เพื่อนช่วยเพื่อน  และ http://gotoknow.org/post/tag/peer%assist  หรือค้นด้วย Google โดยใช้คำหลัก เพื่อนช่วยเพื่อน หรือ peer assist  

วิจารณ์ พานิช
22 ส.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#r2r#เพื่อนช่วยเพื่อน#peer assist#km วันละคำ

หมายเลขบันทึก: 121513, เขียน: 23 Aug 2007 @ 14:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)