แถบเลื่อนสะกดคำ

แถบเลื่อนสะกดคำ

แถบเลื่อนสะกดคำ

จุดประสงค์       1.ใช้พัฒนาการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้น ป.1

                           2. แก้ไขเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน

                               และการเขียนในสาระภาษาไทย

กรอบแนวคิด  

1. ผู้เรียนอยู่ในวัยเด็กอายุประมาณ 6-7 ปีอยู่ในวัยที่ชอบสิ่งที่มี การเคลื่อนที่และยังอยู่ในวัยสนุกชอบเล่นถ้าได้มีกิจกรรมที่เคลื่อนที่ เคลื่อนไหวย่อมก่อให้เกิดความสนใจ สนุกสนานในการร่วมกิจกรรม อันก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยตรงโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้เรียนก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นต่อตัวผู้เรียนได้

2.  ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน    ในสาระภาษาไทยเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกทักษะการอ่านการเขียนซ้ำบ่อยๆสม่ำเสมอโดยการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสหลายๆด้าน เช่น การฟัง การดู การพูดและการสัมผัสทางกาย(การเรียนปนเล่น)

ลักษณะของนวัตกรรม

   1. จัดทำด้วยแผ่นอครีลิคติดสติคเกอร์รูปสระและเจาะช่องสำหรับสอดแถบอักษรผ่าน

   2.ซ้อนแผ่นอครีลิกทับกันเว้นช่องสำหรับสอดแถบอักษร

   3. ติดแผ่นอครีลิกใสด้านหน้าป้องกันรูปสระเลอะ

    4. ในการติดแผ่นอครีลิคใช้น้ำยาสำหรับติดแผ่นอครีลิกโดยเฉพาะ

รูปแบบของแถบเลื่อนสะกดคำมี 4 ชุดคือ

    ชุดที่ 1 พยัญชนะต้นตัวเดียวประสมสระไม่มีตัวสะกดมี

28 รูปแบบ

    ชุดที่ 2  พยัญชนะต้นตัวเดียวประสมสระมีตัวสะกดมี

18 รูปแบบ

     ชุดที่ 3  พยัญชนะต้น  สองตัวประสมกับสระไม่มีตัวสะกด 

มี  22  รูปแบบ

      ชุดที่ 4  พยัญชนะต้น  สองตัวประสมกับสระและมีตัวสะกด  มี 16  รูปแบบ

หมายเหตุ จะมีรูปวรรณยุกต์ไว้ต่างหาก ถ้าต้องการฝึกผันวรรณยุกต์ให้ลอกรูปวรรณยุต์ที่บนแผ่นอครีลิกไปติดในแผ่นที่ต้องการฝึก

ขั้นตอนการใช้แถบเลื่อนสะกดคำ

  นำแถบตัวอักษรที่ต้องการฝึกสอดเข้าในช่องของแถบเลื่อนสะกดคำแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงตามต้องการให้ตัวอักษรปรากฎครงส่วนที่เป็นช่องว่างที่เจาะออกแล้วฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย.1

คำสำคัญ (Tags)#แถบเลื่อนสะกดคำ

หมายเลขบันทึก: 121237, เขียน: 22 Aug 2007 @ 11:32 (), แก้ไข: 02 Apr 2012 @ 03:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)