การประดิษฐ์ดอกไม้จากเมล็ดพืช   การประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด   การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา  การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินเหนียว   การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติ    การประดิษฐ์ดอกไม้จากแก้วพลาสติก     การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษกระดาษ  การประดิษฐ์ดอกไม้จากปลอกปากกา